Abdominoplasti Nasıl Yapılıyor

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılıyor

Vücut güzelliğini sağlamanın en etkin yöntemlerinden biri olan karın germe ameliyatı tıp dilinde abdominoplasti olarak adlandırılır.

Abdominoplasti hangi durumda yapılır

Düzgün bir karın görüntüsü vücut güzelliğinin olmazsa olmazlarından biridir. Ancak bu görüntüyü bozan çeşitli durumlar mevcuttur. Bunların başlıcalarını söyle özetleyebiliriz:

 • Doğum(lar) Gebelikte karın derisinin ciddi ölçüde gerilmesi deri altında yırtıklara neden olur. Bu yırtıkların iyileşmesi deri altında kalıcı yara izlerine yol açar. Ayni şekilde genişleyen karın derisi doğum sonrasında eski gerginliğine ulaşamayabilir ve altta bir sarkıklığa neden olabilir. Özellikle çoğul doğumlarda aşırı genişlemeye bağlı olarak karın ön duvarını oluşturan adeleler yırtılarak birbirinden ayrılabilir. Bu durum da karın duvarında deri gevşekliği olmasa bile dışarı doğru bombeli bir görünüme yol açabilir.
 • Aşırı kilo değişiklikleri Obezite veya fazla kilolu olmak da yağların ağırlığına bağlı olarak karın derisinde çatlaklar ve sarkmaya yol açar. Bunun üzerine kilo verme eklendiğinde karındaki sarkıklık daha da belirgin hale gelir.
 • Yaşlılık Zamanla derinin esneklik ve gerginliği azalır. Bunun üzerine hafif de olsa kilo fazlalığı veya zayıflama eklenirse karın derisindeki sarkma çok daha belirginleşir.

Karın germe hangi bozuklukları düzeltir

Karın görüntüsünde değişiklik yapan nedenleri yukarıda sıralamıştık. Karında estetik görüntüyü bozan faktörler ise:

 • Deri çatlakları (stria) Gerginliğe bağlı deri altı yırtılması ve deri altında yara izi kalması
 • Deri sarkıklığı Gevşemiş derinin karın altı tarafında katlanması ve kendi üzerine katlanması. Bu durum görüntü bozukluğu dışında katlanma bölgesinde kötü koku pişik kaşıntı ve ağrı gibi rahatsızlıklara yol açar.
 • Bombelik Kişi zayıf bile olsa karın bombe durduğundan “göbekli” görüntüsü ile dolaşır. Bunun nedeni karın ön duvarı kaslarında oluşan bir nevi fıtıktır.
 • Göbek deliğinin aşağıya kayması Göbek deliği normalde kalça kemiği üst kenarının daha yukarısında olmalıdır. Karın derisindeki gevşeme göbeği de aşağı çeker ve bu durum da estetik görüntü açısından bir dezavantajdır.

Abdominoplasti ameliyatının ana hatları

Günümüzde ciddi ölçüde hasara uğramış karın derisinin herhangi bir cerrahi işlem yapmadan eski haline döndürülmesinin imkanı yoktur. Ancak bozukluk incelendiğinde deri hasarının önemli bir kısmının göbek civarı ve altında olduğu görülür. Sarkıklık ve çatlaklar göbek üstü bölgesinde çok daha azdır. Göbek altı deri bol ve gevşektir. Tamamı çıkarılsa bile ortaya çıkan eksiklik yukarıdaki deri aşağı çekilerek kapatılabilir. Karın duvarındaki gevşeklik ise ancak deri altında çalışarak düzeltilebilir. Herkesin anlayabileceği gibi bir fazlalığı ortadan kaldırmak için genellikle onu kesip çıkartmak gerekir. Karın derisinde de fazlalığı almak için bir kesi yapmak zorundayız. Ancak bu kesiyi en kolak saklanacak yer olan kasık bölgesinde yapmak mümkündür. Karın kaslarındaki fıtık ve gevşekliği onarmak için ise bu kasları görünür kale getirmeliyiz. Bunu da karın duvarı altında yapacağımız bir tünelin içinden gerçekleştirebiliriz. Bu tünelin uzunluğunun karın üst kenarına diğer bir deyişle göğüs tahtası kemiğinin alt kenarına kadar uzanması gerekir çünkü karın kasları buraya kadar ilerler. Tüneli açarken karşılaşılan bir engel göbek deliğidir. Burada derinin etrafı çepeçevre kesilerek göbeğin karın duvarına yapışık kalması sağlanır. Fazla deri çıkarıldıktan sonra geride kalan düzgün deride uygun yere yeni bir göbek deliği açılıp karın duvarında duran göbek bu delikten dışarı uzatılıp karın derisine dikilir. İşlem tamamlandığında kasık üzerindeki dikiş izinin uzunluğu kişiden kişiye değişir. Sarkıklık ne kadar fazla ise kalacak izin kenarlara ve arkaya doğru uzanması o kadar fazla olur. Ancak külot veya bikini altı modeline göre bu iz içeride kalacak şekilde ayarlanabilir.

Karın Germe Esasları
Abdominoplasti

Karın Germe

Karın Germe Ameliyatı

Karın estetiği olarak da bilinen abdominoplasti son yıllarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde daha sık yapılan bir ameliyat olmuştur.

Karın Estetiği

Karın bölgesi hem kadınlar hem de erkeklerde dikkat çeken bir bölgedir. Estetik ve güzel görünümlü bir karın göğüs altından kasık bölgesine kadar belirgin bir bombe yapmadan inmeli ve bel bölgesinde çevresi daralmalıdır. Yani bel diye adlandırdığımız kalçaya yakın kısımları göğüse yakın kısımlara göre daha dar olmalıdır. Ayrıca karın derisinin gergin olması kırışıklık ve sarkma göstermemesi, göbek deliğinin belirgin olması ve göbek bölgesinin hafif çökük olması beklenir.

Abdominoplasti

Karın gerdirme ameliyatı

Karın çeşitli nedenlerle ideal görünümünden farklılaşarak güzel kabul edilmeyen bir duruma gelebilir. Bunları kısaca özetlersek:

 • Karında ve göbek çevresinde yağlanma
 • Göbeğin bombe görünmesi
 • Karın derisinde çatlaklar (gebelik çizgileri)
 • Karın derisinin sarkık olması
 • Karın duvarının zayıflaması ve kasların birbirinden ayrılması

Estetik karın görünümünü bozan bu durumlar tek tek veya birkaçı bir arada olarak da görülebilir.

Özellikle doğum yapmış kadınlar arasında yukarıda sayılan 5 faktörün tamamının bir arada görülmesi çok sıktır.

Görüntüsü bozulmuş karınlarda özellikle bombelik, sarkıklık ve çatlakların giderilmesi için en sık yapılan ameliyat karın gerdirme işlemidir. Buna tıp dilinde abdominoplasti denilir.

Abdominoplasti nedir

Toplumda göbek gerdirme veya karın gerdirme operasyonu olarak da adlandırılan bu ameliyatta birkaç işlem bir arda yapılır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

Karın gerdirme

Kasıktan yapılan enlemesine bir kesi ile karın derisi altındaki karın duvarından kaldırılır. Genellikle bu deri kaldırma işlemi kasıktan göğüs tahtası kemiğinin alt kenarına kadar yapılır. Altındaki bağlantısı kesilen deri aşağı doğru sarkar ve ne kadar deri fazlalığı olduğu kolayca anlaşılır. Bu fazla deri alınarak karın derisindeki fazlalık giderilmiş yani karın gerilmiş olur. Bu atılan deri parçasındaki çatlaklar da ortadan kaldırılmış olur.

Göbek gerdirme

Karın derisi alttaki yapılardan sıyrılarak kaldırılırken göbek hizasına gelindiğinde göbek çevresi kesilerek göbeğin karın duvarında kalması sağlanır. Deri yukarı doğru sıyrılırken göbek dahil edilmediğinden bu gölgede göbek çapında bir delik oluşur. Ancak genellikle fazla deri bu deliği de içine aldığından çıkarılan bölgede kalır ve sorun yaratmaz. Ancak yukarıda kalan deri yekpare olduğu için burada altta kalan göbeğin görünür hale getirilmesi yani derinin üstüne çıkartılması için göbek hizasında ortada deriye bir delik açılarak göbek buradan dışarı çıkartılır. Genellikle bu yeni göbek eskisine göre daha yukarıda kalır ve estetik olarak daha güzel bir görüntü yaratır.

Karın kası estetiği

Bombeli göbeklerin görüntü olarak hoş olmadığını söylemiştik. Karında şişmanlık ve yağ fazlalığı dışında bombelik yapan en önemli olay karın kaslarının zayıflamış veya yırtılmış olmasıdır. Özellikle çoğul gebeliklerden sonra bu durum sık olarak ortaya çıkar. Karın duvarını oluşturan kaslar (tıbbi olarak rektus abdominis kası olarak adlandırılır) aşırı derecede gevşeyip incelebilir hatta ortadan ayrılarak bir nevi fıtık oluşturabilir. Bu durumda karın duvarı içindeki bağırsakların basıncı ile karın duvarı balon gibi şişkin durur. Özellikle yatar durumda şişliğin kaybolması ancak ayakta veya karın adaleleri kasıldığında ortaya çıkması kas zayıflığı ve/veya yırtılmasının tipik göstergesidir. Bu durumu düzeltmek için karın derisi göbekten ayrılık göğüs kafesinin altına kadar kaldırıldığında altta kalan kaslara birbirine yaklaştırıcı dikişler atılarak karın duvarının korse gibi gerilmesi sağlanır. Bu işlem etkili olarak şişkinliği giderir.

Göbek yağı aldırma

Bazı sarkık karınlarda yağ fazlalığı da gözlenir. Göbek estetiği ameliyatlarında göbek altı derisi tamamen atıldığı için buradaki deri çatlakları ve fazla yağlar da giderilmiş olur. Ancak eski göbek üstü bölge aşağı çekilmiş bile olsa eğer var ise buradaki fazla yağlar hala duruyordur yani bir “yağ aldırma” işlemine ihtiyaç vardır. Bunlar liposuction ile alınabildikleri gibi direk olarak deri altından kesilerek de alınabilirler. Toplumda karın ve göbek çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanıldıklarıdan karın yağları aldırma ile göbek yağı ameliyatı ayni işlemi anlatır.

Mini karın germe ameliyatı

Karındaki bozukluk her zaman ileri derecede olmayabilir. Sorun yalnız göbek altında deri sarkması ise ve karında belirgin bombelik yok ise bu durumda seçilecek ameliyat “mini abdominoplasti” operasyonudur. Burada karın derisi karın gerdirme operasyonu işleminde olduğu gibi kasık üzerinden yatay olarak kesilir ve altındaki karın duvarından kaldırılır. Ancak bu sıyrılma işlemi yalnız göbeğe kadar yapılır ve göbek karın derisinden ayrılmaz. Serbest olarak aşağı sarkan deride ne kadar fazlalık var ise kesilerek alınır ve bu şekilde karın alt kısmındaki deri sarkıklığı giderilmiş olur. Mini karın germe işlemi karın gerdirme operasyonuna göre daha kolay ve daha risksiz bir ameliyattır.

Abdominoplasti sonrası iyileşme

Karın estetiği büyük bir ameliyattır ve iyileşme sürecinde dikkat edilmesi gereken şeyler vardır.

Karın germe ameliyatı sonrası

 • Karın derisi gergin tutulmamalıdır. Bunun için ameliyatın bitiminde hasta bacakları karına doğru çekilmiş olarak odasına çıkartılır ve bir süre karnı gevşek olacak şekilde yatması istenir. Bunun için sırtı kaldırılır ve dizlerinin altına yastık konularak karın bölgesi rahatlatılır. Ayağa kalktığı zaman da belini bükerek yürümesi ve karnında gerginlik yapmaması istenir.
 • Karın duvarını sıkılaştırıcı dikişler atıldı ise en az 3 hafta karın kaslarını zorlayacak hareketler yapmaması ve ağır kaldırmaması istenir.
 • İyileşme sürecinde karın derisinde geçici morluklar olabilir.
 • Karın duvarının gerilmesine ve karındaki ağrıya bağlı olarak akciğerlerin havalanması azalabilir. Özellikle ameliyat sonrası erken dönemlerde derin soluklar alınması ve solunum egzersizleri ile olabilecek akciğer sorunlarının önüne geçilir.

Karın germe ameliyatı riskleri

Her ameliyatta görülebilecek olan

 • Dikişlerin iltihap yapması
 • Aşırı kan kaybı
 • Solunum yolu problemleri
 • Yara iyileşmesinin çeşitli nedenler ile gecikmesi
 • Ameliyat sonrası karın dikişlerinin zorlamaya bağlı atması

gibi sorun (komplikasyon)lar bu ameliyatta da gözlenebilir. Ancak karın germe ameliyatının en korkulan riski karındaki gerginliğe bağlı olarak bacak toplar damarlarında pıhtılaşma olması ve bu pıhtıların akciğerlere atılmasıdır. “Akciğer Embolisi” olarak adlandırılan bu durum çok ciddi sorunlar yaratabilir. Bunu önlemenin en etkili yolu ise hastanın ameliyattan birkaç saat sonra yürütülmesi ve olabildiğince hareketli tutulmasıdır. Ağrı olur korkusu ile kımıldamak istemeyen hastalara bu risk anlatılmalı ve hareket etmeleri sağlanmalıdır.

Göbek yağı aldırma zararları

Karın germe ameliyatı sık olarak yapılmakta ve çok iyi sonuçlar vermektedir. Ancak yukarıda anlatıldığı gibi bazı riskleri de vardır. Bu ameliyatta birçok kişide hem deri kesilerek çıkartılmakta hem de var ise fazla yağlar alınmaktadır. Her ameliyatın vücut işleyişine az da olsa bir olumsuz etkisi vardır. Ancak bu olumsuz etki sağlıklı kişilerde pek hissedilmez. Buna karşılık yüksek tansiyon, diyabet, damar sertliği, aşırı şişmanlık, akciğer hastalığı, kalp hastalığı veya bünyeyi zayıf düşüren hastalıklar gibi sorunları olan kişilerin bu ameliyatı olmadan önce sıkı bir kontrolden geçirilmesi ve hastalıkları ile ilgili branş hekimlerinden ameliyat olup olamayacaklarına dair görüş alınması gereklidir. Ayrıca karın germe ameliyatı yoğum bakım ünitesi bulunan tam teşekküllü hastanelerde yapılmalıdır.

Sonuç olarak göbek yağı ameliyatı, karın germe, göbek germe, abdominoplasti vs gibi çok çeşitli isimler ile tanınan bu ameliyat son derece etkili sonuçlar veren bir işlemdir. Ancak büyük ameliyat sınıfında olan bu işlemin sağlıklı kişilerde ve tam teşekküllü hastanelerde deneyimli hekimler tarafından yapılması uygundur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir “Anneler Günü” nün ardından

Dünyanın birçok yerinde Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan “Anneler Günü” dün yurdumuzda da kutlandı.

Anneliğin ne güçlü bir duygu olduğunu kelimeler ile ifade etmek çok zordur. Bir bebek dünyaya getirip onu topluma kazandırırken yapılan fedakarlıklar her zaman takdirle anlatılır. Ancak annelerin bedenlerinden verdikleri kayıplar genellikle gözden kaçar. Doğum canlıların soylarını sürdürebilmeleri için gerekli bir olaydır. Ama anne vücudunda yaptığı değişiklikler her zaman masum olmamaktadır.

İster zayıf ister şişman olsun her anne doğum öncesi aylaca karnında giderek büyüyen bir bebek taşımaktadır. Bunun en görünen sonucu karın derisinin 6 ay gibi kısa bir sürede aşırı derecede gerilmesidir. Bazı annelerde doğum sonrası gerilen karın derisi tekrar eski haline dönebilmekte ve gözle görünen bir şekil bozukluğu olmadan vücut eski formunu kazanmaktadır.

Ama her anne o kadar şanslı değildir. Aşırı bir şekilde gerilen karın derisinde bazan iç kısımlarda yırtılmalar olabilmektedir. Derinin en dış tabakası sağlam olduğu için bu yırtıklar başta farkedilmezler. Ancak ister derinin altında ister üstünde olsun her yırtık bir yaralanmadır ve sonunda bir yara izi bırakarak iyileşir. Tıp dilinde “stria” olarak adlandırılan çatlaklar aslında içerden yırtılan karın derisinin iyileşmesinden sonra ortaya çıkan yara izlerinin görüntüsüdür.

Gebelikte karın duvarında görülen ikinci sorun ise kaslar ve bunları çevreleyen kılıflardan (fasya) oluşan karın duvarında görülür. Bazı annelerde gebelikte aşırı gerilen karın kasları doğum sonrası eski gerginliklerine dönebilir ve karın eski görünümünü alabilir. Ama bazı annelerde aşırı gerilen kaslar doğum sonrasında eski gerginliklerine dönemeyebilir ve karın eskisi kadar sıkı olamaz. Bu da karında bombelik oluşmasına yol açar. Ayrıca karın duvarının aşırı gerilmesi kaslarda ve bunları saran kılıflarda (fasya) yırtılmalara yol açabilir. Bunun sonucu ise karın duvarında ve göbekte görünen fıtıklardır.

Bebeğin beslenmesi anne sütü ile olur. Bu sütü hazırlayan memeler doğum sonrası genişler. Bu genişleme ayni karında olduğu gibi meme derisinde de çatlaklara yol açabilir. Emzirme bittikten sonra memeler tekrar küçülür. Ancak genişlemiş olan meme derisi bu küçülmeye ayak uyduramaz ise memelerde sarkma olabilir.

Normal bir doğumda çocuk dışarı çıkarken annenin genital organlarında genişlemeye hatta bazan yırtılmalara yol açabilir. Bu durum bazan cinsel hayatı olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurabilir.

Karın, memeler ve genital bölgelerde gözlenen bu değişiklikler doğum sayısı arttıkça daha da belirgin hale gelir.

Talihsiz annelerde yukarıda saydığımız olaylar güzel bir kadını anne olduktan sonra daha az çekici hale getirebilir. Annelerin bebek yaparken ödedikleri bu bedel hafife alınamayacak kadar önemlidir.

Estetik cerrahinin uğraşları arasında annelere doğum öncesi vücut görüntülerini geri kazandırmak da vardır.

Karın bölgesinde oluşan bozukluklar karın germe (abdominoplasti) ameliyatı ile düzeltilir.

Memelerde ortaya çıkan bozukluğa göre dikleştirme büyütme veya küçültme işlemleri yapılır.

Genital bölgede ise çeşitli yöntemler ile sıkılaştırma işlemleri yapılır.

Sonuç olarak çocuk sahibi olmanın vücuttaki bedelini yalnız anneler ödemektedir. Biz estetik plastik cerrahi uzmanları annelerimize eski form ve çekiciliklerini kazanmaları için çeşitli ameliyatlar ile yardımcı olmaktayız.

Hakları hiçbir şekilde ödenemiyecek olan annelerin bu özel günlerini kutluyoruz.

İlgili bağlantılar:
Doğum sonrası eski vücut görüntüsünü korumak

Moda ve estetik

Moda Estetik Ameliyatlara Talebi Arttırıyor

Modanın kadınlar ve gençler üzerinde her zaman önemli bir etkisi olmuştur. Tüm ülkelerde insanlar film artistlerinin  giyim tarzlarını ve davranışlarını taklit etme eğilimindedirler. Dünyanın tanınmış film endüstrilerinden biri olan Bollywood (Hindistan film endüstrisi) milyonlarca asyalı tarafından dikkatle izlenmektedir. Hintli sinema yıldızları son zamanlarda crop top (karnı açıkta bırakan) giysiler ile görünmektedirler. Karın ve bel gölgesini açıkta bırakan bu iddialı giyim tarzı ile dergiler ve reklam panolarında çıkan resimler genç kadınları olduğu kadar ergenleri de etkilemektedir.

Modaya uygun giyinmek için seçilen giyim tarzına uygun bir vücut yapısına sahip olmak gerekir. Crop top modası ile göğüs ve bel arasındaki bölge görünür duruma gelmektedir. Bu bölgedeki yağ fazlalıkları, çatlaklar, lekeler ve hatta damar görüntüleri bile rahatsız edici olabilmektedir.

Crop top modasının yaygınlaşması bu bölgeye duyulan estetik ihtiyacını da arttırmıştır. Kadınlar fazla yağların alınması, bombeliklerin ve çatlakların giderilmesi için plastik cerrahlara başvurmaktadırlar. Ancak daha önce fazla dikkati çekmeyen bir durum farkedilir hale gelmiştir: Deri altı damarların görüntüsü. Bel ve karın duvarındaki gözle görünen damarlar herkeste olmamakla birlikte yapısal nedenler ile bazılarında her yaşta ortaya çıkabilir. Tehlikeli olmamasına karşın estetik yönden rahatsız edicidir.

Deri altındaki görünür damarlar çeşitli yöntemler ile ortadan kaldırılabilir. Günümüzde en popüler tedavi yöntemleri lazer ve nedbe yapıcı (sklerozan) madder ile yapılır. Günübirlik yapılan bu tedaviler başarılı sonuçlar vermekle birlikte tam netice için bazan tekrarlayan seanslar gerekebilir.

İlgili konular:
Sarkık ve buruşuk karınlarda estetik
Fazla Yağlardan Nasıl Kurtuluruz?
Bombe karınlarda estetik

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-44005840-4’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

Doğum sonrası eski vücut görüntüsünü korumak

Anneyi eski görüntüsüne kazandırmak

Doğum yapmanın vücuttaki görünür etkileri

Anne olmak bir kadının yaşayabileceği en mutlu duygu. Ama bunun bir bedeli olabiliyor. Her kadında olamamakla birlikte doğum sonrası vücutta bazı olumsuz etkiler ortaya çıkabiliyor. Bunlardan en belirgin olanları karın derisinde çatlaklar ve/veya sarkmadır. Ayrıca karnı gergin tutan kasların esnemesi veya yırtılmasına bağlı olarak karında bombelik de görülebilmektedir. Emzirme tamamlandıktan sonra memelerde de çatlak ve sarkmalar görülebilmektedir.

Karındaki etkiler

Doğumda alınan fazla kilolar geri verilse bile karın duvarındaki gevşeme bombeli bir karın görüntüsü ortaya çıkartabilir. Doğum sayısı arttıkça bu tür sorunların ciddiyeti de artmaktadır. Estetik cerrahi annelerin doğum sonrası görüntülerini başarılı bir şekilde düzelterek eski güzelliklerine kavuşmalarını sağlamaktadır.

Doğum sonrası en sık ihtiyaç duyulan ameliyat karın estetiğidir. Tıp dilinde abdominoplasti olarak adlandırılan bu ameliyat karın germe olarak da bilinir. Karın germe ameliyatında özet olarak sarkık karın derisi kesilerek alınır, eski göbek çıkartılarak yeni bir göbek deliği oluşturulur ve karın duvarındaki gevşeme dikişler ile giderilir. Sonuçta gergin, bombeliği gitmiş ve güzel görünen göbek deliği olan bir karın ortaya çıkar. Kasık üzerinde kalan yatay ameliyat izi bikini altı içinde kalacak şekilde ayarlanır. Bu sayede izler görünmeden bikini ile denize girilebilir.

Burada önemli olan karın estetiğinin ne zaman yapılacağına karar vermektir. Bir ara sezaryen ameliyatı ile ayni anda karın estetiği ameliyatı yapan estetik cerrahlara rastlanıyordu. Prof. Dr. Ege Özgentaş bu girişimi doğru bulmamakta ve kendisi uygulamamaktadır. Bütün dikkatini yeni doğan bebeğinin beslenmesi ve bakımına vermesi beklenen annenin daha uzun bir iyileşme süreci olan ilave bir ameliyata tabi tutulması doğru değildir. Ayrıca gebeliğin vücutta yarattığı değişiklikler doğumla hemen kaybolmayacağı için yapılan ameliyatın planlaması yanlış olabilir. Pek çok estetik cerrah karın estetiğinin (abdominoplasti) doğumdan en erken bir yıl sonra yapılması konusunda fikir birliği içindedir.

Doğum sonrası karın estetiğinde en çok sorulan sorulardan biri de tekrar hamile kalındığında ne olacağıdır. Karın germe ameliyatı geçiren bir kişi yeniden doğum yapabilir. Ancak doğumdan sonra karnın tekrar sarkık ve bombe olma ihtimali vardır. Çatlaklar da eskisinden daha fazla ortaya çıkabilir. Bunları düzeltmek için yeni bir karın estetiği gerekir. Birden fazla doğum yapmayı planlayan kadınlar için her ameliyat sonrası bir karın estetiği ameliyatı olmak hem pratik değildir hem de risk taşıyabilir. Prof. Dr. Ege Özgentaş karın germe ameliyatlarını bir daha doğum yapmayı düşünmeyen kadınlarda uygulamaktadır. Ayrıca hayatın gidişi içinde kararlar değişebilmektedir. Yeniden evlenmeler veya beklenmeyen olaylar planlanmadığı halde yeniden çocuk sahibi olmayı gündeme getirebilmektedir. Bu nedenler ile Dr. Özgentaş çok gerekli nedenler olmadıkça 30 yaş altındaki kadınlara da karın germe ameliyatı yapmamaktadır.

Doğum sonrası karında görünen bozulma her kadında farklı olmaktadır. Her doğum yapan kişinin karın estetiği geçirmesine gerek yoktur. Karın germe ameliyatı sonrası hamile kalındığı takdirde karında yeniden bozulma olabileceği dikkate alınmalıdır. Karın germe ameliyatının çok genç yaşlarda değil de  doğumların tamamlandığı dönemde yapılması daha uygundur.

Göğüslerdeki etkiler

Doğuma yakın memelerde belirgin bir genişleme olur. Emzirme süresince memeler büyüklüğünü korur. Emzirmenin memeler üzerinde estetik açıdan olumsuz etkileri olup olmadığı hep merak edilmiştir. Genel inanışın aksine emziren  annelerin memeleri emzirmeyen annelere göre daha az deforme olmaktadır. Hamilelikte memelerin genişleme derecesi önemlidir. Eğer bu genişleme ileri derecede ise meme derisinde çatlaklar oluşur. Genişleyen memenin süt kesildiğinde eski hacmine geri dönmesi de bazan sorunlar yaratabilir. Bu genişleme ve küçülme meme ile deri arasındaki bağlantıları gevşetirse memelerde sarkma olabilir.

Doğum sonrası meme sarkması meme dikleştirme ameliyatı ile düzeltilebilir. Gerek duyulduğunda bu dikleştirme işlemi ile birlikte meme büyütme işlemi de yapılabilir. Meme büyütme silikon protezler ile yapılabileceği gibi uygun kişilerde kendi yağı enjekte edilerek de yapılabilir.

Annelik nesillerin devamı için gerekli olan kutsal bir olaydır. Bazı bünyelerde vücut güzelliğinde olumsuz etkileri olsa da biz estetik plastik cerrahların “anneyi yeniden tazeleme” ameliyatları ile bunlar giderilmektedir.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-44005840-4’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

Aşırı şişmanlık ve estetik

Aşırı kilolu olma tıp dilinde obezite, halk arasında ise şişmanlık olarak bilinir. Genellikle ağırlığınız boyunuzun santim kısmından fazla değilse normal kiloda sayılırsınız. Örnek verirsek 175 sm boyundaki bir kişi 75 kiloya kadar  normal ağırlıkta kabul edilir. Bilimsel olarak boy ve ağırlık arasında bir oran olması gerekir. Bu oran BMI olarak bilinir.  Vücut kütle göstergesi (veya indeksi) diye adlandırılır. İnternette “BMI calculator” olarak arama yaparsanız çok sayıda sitede boy ve kilonuza göre bu hesabın kolayca yapılabildiğini görürsünüz. Örnek verecek olursak 175 cm boyunda ve 75 kg ağırlığındaki bir kişinin BMI değeri 24,5 dir.

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) na göre BMI değeri 24,9 a kadar olan kişiler nomal kilolu, 25 veya daha fazla değeri olan kişiler ise fazla kiloludur. Fazla kilolu olmak obez olmak anlamına gelmez. Ancak BMI değeri 30 veya daha yukarısında ise böyle kişiler obez olarak tanımlanır. Örnek vermek gerekirse 175 cm boyundaki bir kişi 76 kg a kadar normal iken 77 kg da fazla kilolu olmaya başlamakta ve 92 kiloya geldiğinde obez kabul edilmektedir.

Obezlik kendi içinde üç dereceye ayrılır. Birinci derece obezlik BMI 30 da başlar. İkinci derece obezlik BMI 35 de başlar. BMI 40 veya üzerine üçüncü derece obez denilir. Gene örnek verecek olursak 175 cm boyundaki bir kişi 92 kilo ise birinci derece obez, 108 kiloya geldiğinde ikinci derece obez ve 123 kiloya çıktığında ise üçüncü derece obez kabul edilmektedir. BMI değeri yükseldikçe şişmanlığın zararlı etkileri de artmaktadır.

Biz estetik cerrahlar şişmanlara belli bir düzeyde yardımcı olabilmekteyiz. Büyük memeleri küçülterek, şişman ve sarkmış karnı toparlayarak ve fazla yağları alarak vücut görüntüsünü daha hoş bir hale getirebiliyoruz. Ancak bu ameliyatların hiçbiri aşırı yüksek BMI değerlerini normale getiremez. Başka bir deyişle çok şişmanlar estetik ameliyatlar ile normal kilolara gerileyemezler.

Şişmanlığın en iyi tedavisi diyet ve düzenli egzersiz ile fazla kilolardan kurtulmaktır. Gerçek hayatta bunu herkes başaramamaktadır. Şişmanlık tedavisi için sindirim sisteminde değişiklikler yapan çeşitli ameliyatlar vardır. Bu ameliyatlar çok etkili bir biçimde zayıflama sağlar fakat estetiğin dışında genel cerrahiyi ilgilendiren ameliyatlardır.

Şişmanlıktan normal hale dönüş sağlık üzerinde çok olumlu etki yapar ancak vücut görüntüsünü bozabilir. İleri derecede kilo vermiş kişilerde deride ve vücut parçalarında sarkmalar ortaya çıkar. Bu sarkmaların derecesi verilen kilo miktarı ile orantılı olarak artar.

Burada bir konuyu yanlış anlamamak gerekir. Vücudum bozulmasın diye fazla kilo vermeyin demiyoruz. Normal düzeylere (yani BMI 25 veya altına) gelene kadar zayıflamak gereklidir. Söylemek istediğimiz fazla kilolar zayıfladıktan sonra bile estetik sorunlara yol açtığı için mümkünse baştan kilonuzu çok arttırmamak için önlem almanızdır. Eğer kilonuz kontrolsuz bir şekilde artıyor ise daha ikinci derece obez iken mide küçültme veya daraltma operasyonlarını düşünmeye başlamalısınız.

Aşırı kilolardan kurtulan herkese ihtiyacı var ise sarkma ameliyatları yapılır. Ancak ciddi merkezlerde yapılan çalışmalar 45 kilo veya daha fazla zayıflamış kişilerin estetik ameliyatlarının sorunlu olmaya başladığını göstermiştir. Bu nedenle size önerimiz normal kilonuzun 40 veya daha fazlası üzerine çıkmadan gerekli önlemleri (diyet veya mide ameliyatları) alarak zayıflayın. Bu durumda sarkmaları düzeltmek için yapılacak estetik ameliyatlar daha güvenli olacaktır.

Günümüzün en ciddi hastalığı olan şişmanlık sağlığımızı ve güzelliğimizi tehdit etmektedir.


//

Fazla Yağlardan Nasıl Kurtuluruz?

Yağ Fazlalıkları

Şişmanlık estetiği bozan en önemli faktörlerden biridir. Asrın hastalığı diye adlandırılan bu durum özellikle gelişmiş ülkelerde  insan sağlığını tehdit etmektedir. Obezite olarak da isimlendirilen aşırı kilolu olma hali tedavisi zor bir durumdur. İlaçlar ve bazı hastalıklar nedeni ile olanları ayırırsak pek çok kişide obezitenin nedeni  günümüzün değişen yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıklarımızdır. Gıda sektörü sentetik olarak lezzeti arttırılmış, dayanıklı ve bol kalorili gıdaları özendirmektedir. Modern hayatımızın ayrılmaz parçası olan nakil araçları ve alışveriş merkezleri tüm ihtiyaçlarımıza zahmetsizce ulaşma fırsatı tanımaktadır. Günümüz insanı çok az enerji harcayarak hayatını sürdürebilmektedir.

Şişmanlığın tedavisi ideal olarak yaşam tarzı ve gıda alımını düzelterek yapılmalıdır. Ancak bu her zaman mümkün olamamaktadır. Hayatı tehdit edecek derecedeki şimanlık için bazı durumlarda cerrahi müdahale ile yardım gerekebilir. Genel cerrahi uzmanları tarafından yapılan bu operasyonlarda sindirim sisteminde geçici veya kalıcı değişiklikler yapılır. Ameliyatlı kişiler yedikleri gıdaların bir kısmının sindirilmeden atıldığından veya mide boyutları azaltıldığı için fazla miktarda yiyemeyerek zayıflarlar. Bu işlemlerin insanın normal anatomisine uymadığı açıktır. Ancak ölümcül sonuçları önlemek amacı ile bazı hastalarda bu operasyonlar uygulanmaktadır. Yararları olmakla birlikte bu operasyonlar ciddi riskler de içerirler.

Estetik Cerrahi şişmanlığa bölgesel tedaviler ile yaklaşır. Büyük memeler meme küçültme (reduction mammaplasty) ile şişman ve sarkık karınlar ise karın germe (abdominoplasti) ameliyatı ile düzeltilebilir. Her iki ameliyatın da insan vücudunu bir bütün olarak zayıflattığı söylenemez.

Obezite dışında sık rastlanan bir durum da vücudun belli bölgelerinde yağ toplanmasıdır. Bu bölgeler basen, bel, karın, sırt, bacaklar, kalçalar ve kollar olabilir. Gıdı dediğimiz çene altı bölgesi de yağ toplanmasına elverişlidir. Bölgesel yağ toplanması olan hastalar zayıfladıklarında vücudun diğer kısımları iyice eridiği halde sorunlu bölgeler hala daha yağlı olabilmektedir. Estetik görünümü bozan bu durum için çözüm yalnız bu bölgedeki yağların azaltılmasıdır. Bu işlem cerrahi ile veya ameliyatsız olarak yapılmaya çalışılır.

Ameliyat ile bölgesel yağların alınması

Liposuction (yağ aldırma)

Deri çıkartılmadan yalnız altındaki yağlar alınır. Bu işlem küçük deliklerden deri altına sokulan borular ve vakum pompaları ile yapılır. Yardımcı olarak ultrason ve laser de kullanılabilir. Liposuction ameliyathanede yapılması gereken bir operasyondur.

Ameliyatsız yöntemler ile bölgesel yağların eritilmesi

Ameliyatsız olarak bölgesel yağları eritme arayışları çok eskidir. Dışardan masaj yapmanın veya deri üstüne sürülen maddelerin etkinliği kanıtlanmamıştır.

Yağların içine eritici madde enjekte edilmesi

Yağların dışarıdan yapılan enjeksiyonlar ile ameliyatsız eritilmesi konusunda uzun süredir çalışmalar yapılmaktadır. Tıp dilinde lipoliz (lipolysis – yağın eritilmesi) denilen bu işlem bazı gözlemler sonucu ortaya çıkmıştır. Çeşitli tedaviler için kullanılan bazı ilaçların (isoproterenol, yohimbine, aminophylline, collagenase ve phosphatidylcholine gibi) enjekte edildikleri bölgelerde yağları erittikleri farkedilmiştir. Bunlardan phosphatidylcholine Avrupada ticari olarak satılmakta ve çeşitli ülkelerde yağları eritmek için kullanılmaktadır. Bu maddelerin Amerika’da kullanımına henüz izin verilmemektedir. Etkinlikleri ve güvenli olup olmadıkları konusunda yeterli araştırma ve bilgi mevcut değildir.

Radyofrekans (RF) ile yağ eritme

Mikrodalga fırınlarda da kullanılan radyofrekans elektromanyetik dalgalar grubundadır. Isıtıcı güce sahip bu dalgalar deri altındaki yağ dokularına odaklandıklarında deriyi yakmadan altındaki yağ dokularını ısıtarak eritebilmektedir. Bu işlevi yapan cihazlar şu anda kullanılmaktadır. Değişik derecelerde ağrıya neden olabildikleri ve çok seanslı tedaviler gerektirdikleri için henüz tam kabul görmemişlerdir.

Dondurarak yağları eritme

Deri üzerinden verilen soğuk dalgaları ile deri altındaki yağları dondurarak parçalanma ve erimelerini sağlayan cihazlar geliştirilmiştir. Bir süredir kullanılmakta olan bu cihazların etkinlikleri tartışma konusudur.

Dışarıdan laser ışını vererek yağları eritme

Gelişen laser teknolojisi anestezi olmaksızın deri dışından verilen laser ışınları ile deri altı yağların eritilmesine olanak vermektedir. Tedavinin başarılı olması için tekrarlayan seanslar gerekmektedir. Bu cihazların da etkinlikleri henüz tam kanıtlanamamıştır.

Ultrasound (yüksek frekanslı ses dalgaları) ile yağları eritme

Taş kırmadan görüntülemeye kadar çeşitli kullanım alanları olan ultrasound deri altındaki yağların eritilmesi için de kullanılmaktadır. Etki mekanizmaları titreşimler ile yağ hücrelerini parçalamak ve ısı üreterek yağ hücrelerini eritmek olarak özetlenebilir. Piyasada yüksek veya düşük enerjili, değişik frekanslarda, yaygın etki eden veya bir noktaya odaklanabilen cihazlar mevcuttur. Ayaktan uygulanan bu tedavilerin yararlılığı ve yan etkileri henüz tam belirlenmemiştir

Özetle yağları ameliyatsız olarak ayaktan uygulanan bazı tedaviler ile eritmek kulağa çok hoş gelmektedir ve bu konuda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Halen dünyadaki pek çok plastik cerrah gibi Prof. Dr. Ege Özgentaş da liposuction ile daha güvenli ve daha başarılı sonuçlar alındığı inancındadır. Yeni teknolojik ürünlerin ve ilaçların zamanla daha mükemmel hale gelmeleri kaçınılmazdır. Ancak günümüzde yağları eriten cihaz veya ilaçların güvenilir kaynaklar tarafından test edilip etkinlikleri onaylanmadan ve istenmeyen etkileri tam olarak belirlenmeden mucizevi buluşlar gibi takdim edilmelerine kuşku ile yaklaşılmalıdır.


//

Şişman Karınlar

Şişman Karınların Tedavisi

Aşırı kilo alma bütün vücudumuzun görüntüsünü bozduğu gibi karnımızda da olumsuz etkiler yapar. Karın bölgesi çok fazla miktarda yağ depolayabilir. Bunun sonucunda hem karında bombelik, hem de karın derisinde sarkma görülebilir.

Tedavide eğer karın derisi sarkık ise “Karın Germe – Abdominoplasti” ameliyatı yapılır. Eğer deride sarkıklık yok ise yağların vakum ile emilmesi (liposuction) ameliyatı tercih edilir.

Prof. Dr. Ege Özgentaş karın yağlarını hastanın durumuna göre klasik liposuction veya ultrasonic liposuction (Vaser®) kullanarak almaktadır.

//

Bombe karınlarda estetik

Karın Bombeliği Tedavisi

Bombeli karınlar gebelik dışında görsel olarak rahatsız edicidir. Hastalıklar ve karın içi tümörler dışında sağlıklı insanlarda da görülebilir. Nedenleri bağırsaklarda aşırı gaz birikimi, karın duvarını oluşturan yapıların gevşek olması, karın duvarı fıtıkları, aşırı yağ birikimi olabilir.

Tedavisi sebebe göre değişik. Eğer yalnızca bağırsaklarda fazla gaz birikmesine bağlı ise ilaçlar ile yapılır. Eğer karın duvarında ciddi zayıflık, yırtık ve fıtık var ise “Karın Germe – Abdominoplasti” ameliyatı uygulanır. Eğer bombelik yalnız yağ fazlalığına bağlı ise “liposuction – yağların vakumla alınması” ameliyatı uygulanır.


//

Sarkık ve buruşuk karınlarda estetik

Sarkık Karında Estetik

Karın neden sarkar?

Özellikle kadınlarda karın güzelliğini devam ettirmek zordur. Kadınların en kutsal ve ayrıcalıklı yeteneği anne olabilmeleridir. Doğum yapmak pek çok kadın için hayattaki en mutluluk verici olaydır ama bunun bir bedeli de olabilmektedir. Gebelik sırasında karında bir hacim genişlemesi olur. Karın duvarı ve derisi hormonların da etkisi ile gebelik boyunca yavaş yavaş genişler ve bebeğin rahatça yaşamını sürdürebileceği bir alanın oluşmasını sağlar. Zayıf ve ufak tefek yapılı kadınlarda karın duvarı ve derisi bu genişlemeye ayak uydurmakta bazan zorlanabilmektedir. Karın kaslarının oluşturduğu duvarda ve deride yırtılmalar olabilmektedir. Böyle durumlarda gebelik sonrası deri esnekliğini kazanıp eski boyutlarına dönse bile yırtılmaların bırakığı izler karında çatlaklar olarak kendini göstermekte ve ömür boyu kalıcı olmaktadır. Deri altındaki karın duvarında olan yırtıklar ise karındaki gerginliği bozmakta ve bombeliğe yol açmaktadır.

Çoğul gebelikler ve aşırı kilo alıp vermeler karın derisini yıpratır. İleri derecede çatlaklar ve karın derisinde kasığa doğru sarkma olur. Göbek deliği aşağı doğru yer değiştirir. Genellikle karın kaslarında gevşeme oluşur. Bazen göbek fıtığı da görülebilir.

Karın sarkması tedavisi

Sarkık karınların tedavisi için çeşitli ameliyatlar mevcuttur.

Tam Karın Germe Ameliyatı (Abdominoplasti):

Kasık üzerinden sezeryan ameliyatında olduğu gibi bir kesi yapılarak karın derisi göğüs kemiği altına kadar karın duvarı üzerinden serbestleştirilir. Karın kaslarında gevşeme veya göbek fıtığı var ise bunlar tamir edilir. Karın duvarı gerginleştirilir. Daha sonra göbek altıdaki buruşuk ve fazla deri kesilerek çıkartılır. Yeni bir göbek deliği oluşturulur. Karın derisi gergin olarak kasık üzerinde iz bırakacak şekilde dikilir. Çok etkili olan bu ameliyat “büyük ameliyat” kategorisinde değerlendirilir. Ameliyat sonrası hastanede yatmak gerekir. Normal hayata dönüş yapılan işlemin büyüklüğüne göre bir hafta ile 4 hafta arasında bir zaman alır.

Kısmi Karın Germe Ameliyatı (Mini Abdominoplasti):

Eğer derideki çatlaklar ve buruşukluklar yalnız göbek altında bir bölgede ve göbek normal yerinde ise karın derisinin yalnız altındaki sarkık kısım çıkartılabilir. Bu ameliyatta göbeğin yeri genellikle değiştirilmez ve karın derisi altındaki duvardan çok fazla serbestleştirilmez. Tam karın germeye göre daha küçük ve kolay bir ameliyattır. Lokal anestezi ile ayaktan yapılabilir. Günlük aktiviteleri fazla etkilemez. Aşırı derecede sarkık ve bombeli karınlarda tavsiye edilmez.

İlgili bağlantılar:
Deri Çatlakları (Striae – Stria)
Doğum sonrası eski vücut görüntüsünü korumak


//