Büyük Memeler

“Memelerim Çok Büyük”

Memeler kadın vücudunun en karakteristik parçası olduğu kadar güzelliğinin de belirleyici özelliğidir. Estetik ve güzellik bütünü yaratan parçaların birbiri ile uyumu sonucu ortaya çıkar. Memelerin küçük olmaları gibi belirli bir hacimden büyük olmaları da vücut ahengini bozar. Memenin normal dışı büyümesi meme hipertrofisi olarak isimlendirilir. Hastalar genellikle yukarıdaki başlıkta gösterilen şikayet ile bize başvurular.

Memede büyüme nedenleri

Adolesan sonrası ileri yaşlarda meme büyümesinin en önemli nedeni şişmanlıktır. Ancak adolesandan itibaren göğüslerin büyük olması daha çok genetik yani ailesel nedenlere bağlıdır. Nadir olarak bazı hormonal dengesizlikler de sonradan ortaya çıkan meme büyümesi yapabilir. Meme içi tümörler de büyüme yapabilir ancak bu genellikle tek taraflıdır ve kitlenin ele gelmesi ile kolayca diğerlerinden ayrılır.

Kadınlarda memede büyüme

Kadın memesinin ortalama hacmi değişkenlik gösterir. Uzun boylu ve iri yapılı kadınlarda büyük memeler hoş durur. Buna karşılık ufak tefek kadınlarda çok iri memeler estetik açıdan hoş görünmeyebilir. Hemen her kültürde kadınların dolgun göğüslü olanları daha çekici olarak değerlendirilir ama bunun da bir sınırı vardır. Memeler her ne kadar dişiliği temsil eder ise de çok büyük olmaları güzelliğe ayni oranda katkı sağlamaları anlamına gelmez. Ayrıca medya da bu konuda toplumu olumsuz etkilemektedir. Yakın zamana kadar özellikle medya meşhuru kadınların memelerini yapay olarak aşırı büyütmeleri nedeni ile Amerika başta olmak üzere tüm dünyada kadınlar arasında büyük meme yarışı başlamış idi. Fakat son yıllarda öncelikle Avrupa’da kadınlar tekrar memelerini normal boyutlara küçültmeye başladılar.

Büyük göğüslerin yarattığı sorunlar

Memelerdeki büyüklük belli bir eşiği geçerse ortaya fiziksel şikeyetler de çıkmaya başlar. Dev büyüklükteki memelere gigantomasti denilir.

 • Büyük memeler genellikle sarkık olurlar. Bunun nedeni ağırlıkları yüzünden yerçekimine yenik düşmeleridir.
 • Dev memeli olanlar koşmakta ve bazı hereketleri yapmakta zorlanırlar.
 • Böyle kişiler kendilerine uygun kıyafet bulmakta sorun yaşarlar.
 • Genç kızlar arasında dev memeli olmak alay konusu olabilir ve psikolojik sorunlar yaratabilir.
 • Dev memelerin yarattığı fiziksel sorunlar arasında boyun ağrısı ve boyun omurlarında hasar, kamburluk, sırt ağrısı ve vertebrada disk hernileri yani omurga fıtıkları (bel ve boyun fıtıkları) sayılabilir.
 • Meme altlarında kötü koku, pişikler ve yaralar hem sosyal hem de sağlık yönünden ortaya çıkan sorunlardır.

Büyük Memeleri Küçültme

Göğüsleri küçültmenin yolları

Kadınların çoğu memelerini doğal yollar ile yani cerrahi bir işlem yaptırmadan küçültmenin arayışı içindedirler. Bu ancak şişman kişilerin zayıflaması ile mümkündür. Ancak kilo verme durumunda vücudun diğer bölgeleri de zayıflayacağından meme/vücut oranı değişmeyecektir. Ayrıca zayıflayan memeler genellikle daha da sarkık görünürler. Bunun dışında haricen kullanılan merhemler, memeleri giysi veya bandajlar ile baskı altına almak, ilaçlar ve diğer çeşitli yöntemlerin bir etkisi olduğu gösterilememiştir.

Büyük memeler nasıl küçültülür ?

Bu sorunun yanıtı günümüzde yalnızca “cerrahi olarak” şeklinde verilebilir. 1900 lerin başlarında meme küçülme ameliyatları tümör çıkartma ameliyatları gibi değerlendirilmiş ve memenin yarısı veya daha fazlasını ampute ederek gerçekleştirilmiştir. Kalan memenin estetik görüntüsü üzerinde fazla durulmamıştır. Oysa günümüzde meme küçültme ameliyatının amacı hem işlevsel olarak emzirmeyi devam ettirmek hem de görüntü olarak kabul edilebilir bir şekil elde etmektir. Önüne geçilemeyen bir gerçek kesilen her yerde az veya çok bir iz kalmasıdır. Memede de bir kısmı çıkartıldığında bir iz kalacaktır. Teorik olarak çıkartılan kısım ne kadar fazla ise yani meme ne kadar büyük ise kalacak iz de o kadar fazla olacaktır. Günümüzdeki ameliyat yöntemleri izleri en aza indirecek şekilde değişikliklere uğramıştır.

Memeleri küçültme yolları

Memelerin ancak ameliyat ile etkili şekilde küçültülebileceğini söylemiştik. Memeler büyüdükçe yapılacak ameliyat daha komplike ve zor hale gelmektedir. İdeal bir meme küçültme ameliyatında şunlar göz önüne alınmalıdır:

 • Mümkün ise emzirme fonksiyonu korunmalı
 • Nipple-areola kompleksi denilen meme ucu ve onu çevreleyen esmer daire korunmalı veya yeniden oluşturulmalı.
 • Meme gerektiği kadar küçültülmeli
 • Yeni memenin konik şekli sağlanmalı.
 • Mümkün olduğu kadar az iz bırakılmalı.
 • Memeler dik olmalı yani sarkıklıkları giderilmelidir.

Her ne kadar teorik olarak bu kurallara uyuası beklense de teknik olarak bunların hepsini ideal ölçüde sağlamak her zaman mümkün olmayabilir. Örnek verecek olursak çok büyük memeler küçültüldüğünde meme dokusu ve bezlerinin de büyük kısmı çıkartılmaktadır. Kalan kısımların yeterli süt üretebileceği her zaman garanti edilemez. Yeterli meme bezi bırakıldığı zaman da istenilen küçülme sağlanamaz. Meme küçültme ameliyatlarının en büyük sıkıntısı bazı olgularda ameliyat sonrası göğüslerin hala büyük kalmasıdır.

Göğüsleri küçültmek için ne yapmak lazım

Memelerin küçülmesi için ne yapılmalı sorusunun yanıtı ameliyat edilmeli şeklinde vermiştik. Meme küçültme ameliyatlarına tıp dilinde reduction mammaplasty adı verilir. Ameliyat ciddi bir işlemdir ve bazı beklenmeyen sorunları (komplikasyonları) olabilir. Meme küçültmenin esasını memenin konik şeklini bozmadan önemli bir parçasını çıkartmak oluşturur. Ancak büyük memelerde genellikle meme başı da çıkartılması gereken kısım içinde yer alır. Meme başı estetik ve fonksiyonel olarak önemli bir parçadır ve çıkartılıp atılamaz. Yeni memenin konisinin tepe noktasına yerleştirilmesi gerekir. Bu riskleri olan ve incelik isteyen bir işlemdir. Meme içindeki kan dolaşımını bozacak bir hareket meme başının çürümesine (nekroz olmasına) neden olabilir. Bu gibi aksilikler ile karşılaşmamak için meme küçültme ameliyatının yalnızca plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahlar tarafından yapılmalası gerekmektedir. Bu konuda tanımlanmış pek çok ameliyat yöntemi vardır. Acak bu yöntemlerden hiç birinin en iyisi olduğu söylenemez. Konuya hakim olan ve yaptığı ameliyat konusunda yeterli deneyimi olan plastik cerrah iyi sonuç alır. Buna karşılık deneyimi az olanların sonuçları hangi yöntemi kullanırsa kullansın her zaman ayni başarıyı gösteremiyebilir.  Prof. Dr. Ege Özgentaş meme küçültme ameliyatlarında kendisinin geliştirdiği ve uluslararası kongrelerde tanıttığı özel bir teknik uygulamaktadır.

Meme Küçültme Fiyatları

Hastalar sıklıkla internetteki arama motorlarını kullanarak göğüs küçültme fiyatları ile ilgili araştırma yapmaktadırlar. Burada amaç muhtemelen en uygun fiyatı bulmaktır. Hem Türk Tabipleri Birliği hem de hekimlik yasaları doktorların ameliyat fiyatlarını aleni olarak herkese açık ortamlarda ilan etmelerine, indirim kampanya promosyon vs. isimleri altında diğer meslektaşları ile ticari rekabet ortamı yaratacak faaliyetlerde bulunmalarına izin vermemektedir. Ayrıca ameliyatlar standart ticari ürünler olmayıp her hastada farklılıklar gösterebilmektedirler. Bu nedenle de muayenesi yapılmadan bir hastaya ameliyat ücreti verilmesi doğru değildir. Meme küçültme ameliyatları hastanın yaşına, sağlık durumuna, göğüslerinin şekil ve büyüklük derecesine göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca başarısı hekimin deneyimi ile çok yakından ilişkilidir. En ucuz fiyatı bulmak ayni kalitedeki tedaviyi daha ucuza yaptırmak anlamına gelmez. Hekimliğin özellikle de plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahinin bir sanat olduğunu ve verilen hizmetin kalitesi arttıkça bedelini de artacağı akıldan çıkartılmamalıdır.

İlgili bağlantı:
Meme (Göğüs) küçültme ameliyatı nasıl yapılır?

Ameliyat öncesi ve sonrası resimleri için Amerikan Estetik Cerrahi Derneği tarafından hazırlanan sayfayı ziyaret edebilirsiniz. (Lütfen açıklamayı okuyunuz)

Küçük Memeler

Küçük Göğüsler

Memelerin normal büyüklüğünün ne olması gerektiği kişisel tercihlere göre değişir. Ancak normal boy ve kiloda olduğu halde 150-200 mililitreden daha küçük memeleri olan kadınlarda küçük memelerden bahsedebiliriz. Meme küçüklüğüne tıp dilinde “hipopilazi” adı verilir. Nadir olarak memeleri hemen hemen hiç gelişmemiş kadınlar da vardır. Bu duruma meme yokluğu (agenezi) adı verilir.

Tedavisi

Meme küçüklüğü genel olarak ameliyat ile tedavi edilir.

Sentetik madde koyarak büyütme

En basit büyütme metodu piyasada satılan hazır maddeleri meme içine yerleştirmektir. İmplant ve protez olarak adlandırılan bu hazır ürünler çeşitli maddelerden imal edilir. En iyi bilinen ve en çok kullanılanları silikon protezlerdir. Protezlerin değişik boyut ve şekilleri mevcuttur. Meme içine çeşitli yerlerden (meme başı etrafı, meme altı, koltuk altı gibi) yerleştirilirler. Göğüs kası (pektoral kas) ile meme dokusu arasına yerleştirilebildikleri gibi göğüs kası altına da yerleştirilebilirler. Meme protezi konulan kadınlar anne olduklarında bebeklerini emzirebilirler.

Kişinin  kendi yağını vererek büyütme

Meme büyütmede son yıllarda giderek sık kullanılan diğer bir metod ise kişinin kendi yağını memelere enjekte ederek yapılan büyütmedir. Genellikle kadınların göbek, bel, sırt, basen, kalça, bacak içi ve diz içlerinden yağlar alınabilir. Bu yağlar gereksiz kısımları (kan, sıvı yağ, parçalanmış dokular, vücut sıvıları, alınırken verilen sıvılar vs.) ayrıldıktan sonra içindeki kök hücreler ile birlikte büyütülmesi istenen memelere enjekte edilirler. Yağ verme işlemi özel enjektörler ve özel kanüller (yağın verildiği ucu delikli borular) ile yapılır. Kendi yağı ile büyütmenin protez (yabancı cisim) lere göre pek çok olumlu tarafı vardır. Yağlar istenilen bölgeye istenilen miktarda verilerek mükemmel bir meme şekli sağlanabilir. Ayrıca asimetrik (birbirinden farklı görünen) memelerde iki tarafın tam olarak eşitlenmesinde çok yararlıdırlar. İstenmiyen tarafları ise zayıf kişilerde gereken miktarda yağın alınabilmesinin zor oluşudur. İkinci olarak yağ enjeksiyonları belli limitler dışında yapılırsa olumsuz sonuçlar alınabilir. Örnek vermek gerekirse ideal büyüklük için 400 ml yağ verilmesi gereken bir memeye bu miktar bir seferde verilmez. Önce 150 ml kadar yağ verilip 4-6 ay beklenir. Daha sonra ikinci bir 150 ml verilir. 4-6 ay sonra ise kalan 100 ml verilir. İşlemin çok seanslı olması bazı hastalar tarafından rahatsızlıkla karşılanmaktadır. Yağ enjeksiyonu ile meme büyütmede en önemli faktör yağların hasarsız olarak ve büyük miktarlarda alınabilmesi ve yağ alınan bölgelerde herhangi bir görünüm bozukluğu olmamasıdır. Bu işlem liposuction cihazları ile yapılır. Bu cihazlar son yıllarda giderek geliştirilmektedir. Yağları daha güzel ayırıp bütünlüğünü bozmadan emebilmek için su basıncı ile onları ayrıştırıp parçalamadan çeken cihazlar yapılmıştır. Zaman içerisinde daha gelişmiş cihazların piyasada görünmesi olasıdır.

İlgili yazılar:

Silikon meme protezleri hakkında daha fazla bilgi almak için ticari olarak hazırlanmış bu dokümanı okuyabilirsiniz.

Ameliyat öncesi ve sonrası resimleri için Amerikan Estetik Cerrahi Derneği tarafından hazırlanan sayfayı ziyaret edebilirsiniz. (Lütfen açıklamayı okuyunuz)
//

Sarkık Memeler

Sarkık Memeler ve Tedavileri

Doğumlar, yaşlanma, aşırı kilo alıp verme gibi nedenler ile memeler dikliğini kaybedebilir. Sarkma (pitoz) denilen bu durumda meme başları olması gerekenden daha aşağıda bulunur ve memelerin altında normalden daha derin bir katlantı oluşur. Memenin öne doğru olan çıkıntılılığı azalır.

Tipleri

Meme sarkmaları bir kaç şekilde kendini gösterir:

 1. Memeler hem sarkık hem de küçüktür
 2. Memeler normal büyüklükte ama sarkıktır
 3. Memeler hem sarkık hem de normalden daha büyüktür

Yukarıdaki durumlar dışında memelerin sarkıklığı da değişik derecelerde olabilir. Güzel bir memede, ortasında bebeğin emzirildiği meme başının bulunduğu esmer renkli bölge (tıp dilinde areola olarak isimlendirilir) meme altındaki katlantı çizgisinden daha yukarıda olmalıdır. Sarkık göğüslerde meme başı ve areola memenin göğüs duvarındaki alt sınırı olan katlantı çizgisinden daha aşağı sarkar. Buna bağlı olarak da memeler olması gerekenden daha aşağı konumda bulunurlar ve öne doğru olan çıkıntıları azalır. Sarkmanın miktarı arttıkça düzeltme için meme derisi ve dokusunda daha fazla işlem yapılması gerekir. Bu da kalacak izin miktarı ve şeklini belirler.

Düzeltilmesi

Meme sarkıklığının düzeltilmesi ameliyatında ana prensip normalden daha aşağıda olan meme başını yukarıda bir bölgeye taşımak, sarkmış olan meme dokusunu toparlayarak yukarı yerleştirmek ve burada sabit olarak kalmasını sağlamaktır. Yayvanlaşmış ve sarkmış olam memenin toparlanması öne doğru olan çıkıntısını da arttırır. Belirlenen bu hedefe ulaşmak için yapılacak ameliyat memedeki sarkıklığın derecesine ve mevcut meme dokusunun miktarına bağlı olarak değişik şekillerde gerçekleştirilir:

 • Meme dokusunun normal büyüklükte olduğu hafif sarkmalarda meme başı çevresinden yapılan ve fazla farkedilmeyen bir kesi ile düzelme sağlanabilir.
 • Sarkma orta derecede ve memeler biraz küçük ise meme protezi konularak ve areola (meme başının bulunduğu dairesel esmer bölge) etrafında farkedilmeyen bir iz bırakılarak düzeltme yapılır.
 • İleri derecede olan sarkmalarda düzeltme sonrası areola çevresinde ve areoladan aşağı dik olarak inen bir iz kalır. Hastanın bünyesine göre bu iz farkedilmeyecek kadar ince olabileceği gibi değişen derecede farkedilebilir olabilir.
 • Memelerde büyüklük ile birlikte olan sarkmalarda da ameliyat sonrası areola etrafında ve areola altından dik olarak aşağı uzanan bir iz oluşur. İzin uzunluğu sarkıklığın ve meme büyüklüğünün derecesi ile orantılıdır. İzin ne kadar fark edilebileceği ise daha çok hastanın bünyesi ve yara iyileşme özellikleri ile ilgilidir.

Ameliyat öncesi ve sonrası resimleri için Amerikan Estetik Cerrahi Derneği tarafından hazırlanan sayfayı ziyaret edebilirsiniz. (Lütfen açıklamayı okuyunuz)
//

Meme Protezinde Garanti

Garantili Meme Protezi

Meme büyütme estetik cerrahinin en çok uygulanan ameliyatlarından biridir. 1963 yılında silikon meme protezlerinin satışa sunulması ile meme büyütme işlemi çok daha kolay yapılabilir hale gelmiştir. Silikon günümüzde de meme büyütme işlemlerinde en sık kullanılan maddedir.

Silikon göğüs protezleri

80 yıldan uzun bir süredir kullanılan meme protezleri oldukça güvenlidir. Ancak her üründe olduğu gibi silikon protezlerde de üretim kalitesi önem taşımaktadır. Tıbbi amaçlı olarak üretilen silikonun endüstriyel amaçlı olarak üretilenden en önemli farkı saflık derecesidir. Silikonu tam olarak saflaştırmak çok masraflı bir işlemdir. Bu nedenle tıbbi amaçlı silikon endüstriyel olandan daha pahallıdır.

Hangi meme protezi daha iyi?

Günümüzde çeşitli ülkelerden firmalar değişik isimler altında meme ptorezi üretmektedirler. Doğal olarak ürünlerin kalite ve fiyatları da farklıdır. Hekimler bazı durumlarda üreticilerin gösterişli reklamlarına veya uygun fiyat politikalarına aldanarak kalitesi tam incelenmemiş protezleri de kullanabilmektedir. Bunun çok üzücü bir örneği bir Fransız üretimi olan PIP meme protezlerinde yaşandı. Amerikan ilaç denetim kurumu (FDA) tarafından 2000 yılında ABD’de satışı yasaklanan bu protezler diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılmaya devam edildi. 2009 yılından itibaren bu protez ile meme büyüten kadınlarda çeşitli sorunlar ortaya çıkmaya başladı ve yapılan incelemeler protezlerin içinde endüstriyel kullanım için üretilmiş silikon olduğunu gösterdi. Firmanın kapanması ve yöneticilerinin hapis cezaları almasına yol açan bu skandal yaklaşık 400.000 kadının mağdur olmasına yol açtı. Bu marka protezlerin hastalardan çıkartılması önerildi.

Silikon protez ile meme büyütme işlemi etkileri yıllarca süreceği için önemli bir işlemdir. Hekimin protez seçerken dünyaca kanıtlanmış ve kalite belgesi olan ürünleri tercih etmesi gerekir.

Ürettikleri meme protezlerine garanti veren firmalar

Yaşanan skandallardan sonra dünyanın en büyük iki silikon protez üreticisi firma (Mentor® ve Allergan®) ürünlerine garanti vermeye başladılar. Belli koşullar taşıyan bu garanti (fabrikasyon hatalarında ücretsiz değiştirme gibi) tüketicinin lehine olmuştur.

Silikon protez ile meme büyütenlere hatırlatmalar

Meme protezi ameliyatı öncesi hastaların da bazı önlemler almasında yarar vardır. FDA (Amerikan İlaç Denetim Kurulu) tarafından kullanım izni verilmiş markaların tercih edilmesinde yarar vardır. Ayrıca bu ameliyatı geçiren hastaların kendilerinde kullanılan protezlere ait tanıtıcı bilgileri içeren etiketleri (firma, üretim ve seri no, protezin tipi, hacmi ve diğer özellikleri gibi) çok güvenli bir yerde ömür boyu saklamalarında yarar vardır. Bu sayede ileride herhangi bir üründe istenmiyen bir durum ortaya çıktığında kendi protezlerinin bu grup içinde olup olmadığını öğrenme ve önlem alma şansları olacaktır.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-44005840-4’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

Silikon

Estetikte Silikon

Tıbbi silikon

1960 lardan beri tıbbi kullanım için özel olarak hazırlanan saf silikon güvenli olarak vücut içinde kullanılmaktadır. Örnek verirsek günümüzde meme büyütme ameliyatlarının büyük çoğunluğu silikon meme protezleri ile yapılmaktadır. Burada kullanılan silikon, tabaka ve jöle halindedir. Ayrıca bazı durumlarda katı silikonun blok halinde kullanılması da mümkündür.

Sıvı silikon

Katı, tabaka, ve jöle silikona karşılık tıbbi saflıkta olsa bile sıvı silikonun insana enjekte edilmesi çeşitli sorunlara yol açabilmektedir ve genel olarak tavsiye edilmez. Fiziksel güzelliğe büyük önem verilen Güney Amerika Ülkelerinde kalça büyütme amacı ile silikon enjeksiyonları çokça yapılmaktadır. Çok ucuz olması nedeni ile tıbbi olmayan (yani endüstriel) silikonun büyütme işlemlerinde kullanılması da ciddi bir sorun yaratmaktadır. Yasa dışı olan bu işlem kolay olması nedeni ile (iğne ile büyütülmesi istenen yere sıvı silikon veriliyor) eğitimsiz kişilerce spa, güzellik salonu ve ev gibi ortamlarda yapılabilmektedir. Ölüme kadar varabilen ciddi zararları nedeni ile Venezuella’da kozmetik amaçlı sıvı silikon enjeksiyonları yasaklanmış ve uygulayana hapis cezası geririlmiştir. Bütün yasal önlemlere karşın güzellik uğruna herşeyi göze alan bilinçsiz bir grup, teklikelerini dikkate almayarak bu işlemi hala yaptırmaktadır. Venezuella’lı bir kadının plastik cerrah olmayan birine yaptırdığı silikon enjeksiyonu sonrası başına gelen dramatik olayları Amerikan basını uzun süre konu yapmıştır.

Dikkat edilecek noktalar

Konuyu size şöyle özetleyebilirim: Her türlü kozmetik girişim için (iğne batırılarak veya ışın verilerek yapılanlar dahil) mutlaka diplomalı bir plastik cerraha veya bu konuda eğitim almış bir dermatoloğa başvurun aksi takdirde hiç ummadığınız ciddi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz..

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-44005840-4’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

Jinekomasti (Gynecomastia)

Erkeklerde Meme Büyümesi

Jinekomasti nedir

Jinekomasti erkeklerde kadın memesi şeklinde göğüslerin bulunması halidir. Adolesan dönemindeki erkek çocuklarında görülebildiği gibi erişkin erkeklerde de görülür. Özellikle 50-70 yaş arasında her 4 erkekten birinde görülmesi doğaldır. Genellikle ciddi bir sağlık sorunu yaratmamakla birlikte genç erkeklerde çok ciddi psikolojik sorunlara yol açar.

Erkeklerde göğüs büyüme nedenleri

Yeni doğan erkek çocuklarında meme bölgesinde şişlik olması doğaldır ve bu bir süre sonra kendiliğinden kaybolur.

Adolesan dönemi

Bluğ çağına giren erkek çocuklarda hormonal dengedeki değişikliğe bağlı olarak memelerde büyüme olabilir. Bu şekildeki jinekomasti genellikle hiçbir tedaviye gerek göstermeksizin bir veya iki yıl içinde kendiliğinden düzelir.

Adolesan dönemi sonrası

Ergenlik sonrası başlayan meme büyümeleri tek ve iki taraflı olabilir. Bu tür jinekomastilerde genellikle hormon testleri normaldir ve neden bilinmez. Zaman içinde herhangi bir düzelme görülmez. Deri altında sert bir meme dokusu vardır. Bazı durumlarda ağrı ve çok nadiren meme başı akıntısı yapabilir. Bu meme dokusu içinde kadınlarda olduğu gibi meme kanseri gelişebilir.

Erkeklerde meme büyümesi yapan hastalıklar

 • Testosteron üretimini azaltan veya engelleyen sendrom veya hastalıklarda jinekomasti ortaya çıkabilir. Bunu hipofiz yetersizliği ve Klinefelter sendromu gibi bozukluklarda görürüz.
 • Tümörler: Testislerin, böbrek üstü bezlerinin ve hipofizin tümörleri hormonal dengesizlik yaratarak jinekomastiye yol açarlar.
 • Organ yetmezlikleri: Karaciğer yetmezliği ve siroz, böbrek yetmezliği hormonal dengeleri bozar.
 • İleri derecede beslenme bozukluğu: Testosteron düzeyini azaltarak jinekomasti yapar.

Yukarıdaki hastalıklar vücutta ağır hasarlar yaptığı için jinekomasti nisbeten önemsiz bir durum arzeder.

Yaşlı erkeklerde hormonal değişikliklere bağlı olarak sık görülür. Erkek çocuklarda ergenlik dönemi başlangıcında ortaya çıkabilir ve genellikle zamanla kendiliğinden düzelir. Hormonal değişiklikler her yaştaki erkekte memelerin büyümesine yol açabilir. Ayrıca şişmanlık, hastalıklar, bitkisel kaynaklı tedavi edici ajanlar ve özellikle bağımlılık yapan maddeler bu duruma yol açabilmektedirler. Bilinen bu etkenlere karşın meme büyüklüğü sorunu yaşayan erkeklerin çoğunda herhangi bir neden bulunamaz. Tek veya çift taraflı olabilen bu bozukluk daha çok görüntünün yarattığı psikolojik sorunlar nedeni ile rahatsızlık verir. Ağrı, hassasiyet, meme başı akıntısı gibi bulgular nadirdir.

Jinekomasti yapan ilaçlar

Bazı ilaç tedavilerinde erkeklerde memeler büyüyebilir.

 • Anksiyete giderici ilaçlar ve antidepresanlar
 • Prostat kanseri ve büyümesinin tedavisi için kullanılan ilaçlar
 • Ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Kalp ilaçları
 • AIDS ilaçları
 • Anabolik steroidler ve androjenler

Madde ve alkol kullanımı

 • Alkol
 • Esrar
 • Eroin
 • Amfetaminler

Erkeklerde meme büyümesi yaparlar.

Şişmanlık

Kilo alma durumunda erkeklerde de memeler büyür.

Jinekomasti çeşitleri

Jinekomastisi olan kişilerde göğüslerdeki şişkinliği yapan dokular herkeste ayni değildir

Meme dokusu içeren jinekomastiler

Bunlar daha çok genç yaşlarda ve hormonal bozukluklar nedeni ile seyrek olarak görülür. Göğüsteki kabarıklığı yapan gerçek meme guddesidir. Serttir. Ağrı yapabilir. Liposuction ile alınması çok zor veya imkansızdır. Meme dokusu fazla olduğundan meme kanseri riski daha fazladır.

Sert yağ dokusu (fibroadipöz doku) içeren jinekomastiler

Nedeni belli olmayan jinekomastilerin çok önemli bir kısmında şişkinliği yapan içinde sık iplikçikler (fibröz doku) ile örülmüş sıkı yağ dokusudur. Bu sıkı yağ dokusu liposuction ile zorlukla alınabilir.

Yumuşak yağ dokusu içeren jinekomastiler

Şişman erkeklerde görülen meme büyüklüğünün nedeni burada toplanan yağ dokusudur. Vücudun diğer bölgelerindeki yağlar gibi bu yağ dokusu da liposuction ile alınabilir.

Jinekomasti Tedavisi

Jinekomasti tedavisi onu ortaya çıkartan nedene göre değişir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bluğ çağına gelen erkek çocuklardaki meme büyümesi genellikle geçicidir ve tedavi gerektirmeden bir iki yıl içinde tamamen düzelebilir.

Ameliyatsız jinekomasti tedavisi

Hormonal bozukluklar ve ciddi hastalıklarda ortaya çıkan jinekomasti tedavisinde amaç neden olan hastalığı ortadan kaldırmaktır.  Bunun dışında çok fazla meme dokusu içermeyen ve genellikle yağ dokusundan oluşan jinekomastilerde bıçak kullanılmadan yağlar eritilmeye çalışılır:

Lipoliz ile jinekomasti tedavisi

Günümüzde yağları ameliyatsız eritmek için geliştirilmiş cihazlar mevcuttur. Bu cihazlar çeşitli enerji dalgalarını deri altına göndererek deriye zarar vermeden altındaki yağları belli ölçüde eritebilmektedirler. Bu işlemi lazer, ultrasound, soğutarak dondurup parçalama, mikrodalga ve radyofrekans gibi fiziksel yöntemler kullanarak gerçekleştirmektedirler. Ancak ileri derecede fibrotik olan veya gerçek meme dokusu içeren olgularda bu yöntemler başarılı olamayabilir.

Jinekomasti ameliyatı

Günümüzde jinekomasti tedavisinde en geçerli yöntem meme büyüklüğüne yol açan dokuların çıkartılmasıdır. Bunun çeşitli yöntemleri vardır:

Jinekomasti liposuction ameliyatı

Küçük bir delikten girerek göğüste kabarıklık yapan dokuları vakum ile almak çok mantıklı görünmektedir. Bu yöntem yalnız yağlanmaya yani şişmanlığa bağlı jinekomastilerde çok başarılı sonuçlar verir. Buna karşılık fibröz doku ve meme dokusunun fazla olduğu durumlarda liposuction başarısız olabilir.

Vaser liposuction ile jinekomasti ameliyatı

Ultrasound dalgaları kullanılarak yağları ısıtıp eriten cihazlar mevcuttur. Bunlar ile önce sert yağlar eritilir ve daha sonra bu erimiş yağlar liposuction ile dışarı çekilerek jinekomasti tedavisi yapılabilir. Birçok olguda başarılı sonuçlar alınsa da fibrotik dokuların fazla olduğu durumlarda memeler istenildiği kadar küçültülemeyebilir.

Açık jinekomasti ameliyatı

Kesilerek yapılan jinekomasti ameliyatında kesi yerleri ve dokuların çıkartılacağı bölgeler

Jinekomasti ameliyatı.

Çok eskilerden beri kullanılan ve kesin sonuç veren bir işlemdir. Ameliyat ile göğüs bölgesinde kabarıklık yapan ve meme görüntüsü oluşturan bütün dokular deri altından kesilerek çıkartılır. Kesi izinin fazla belli olmaması için genellikle meme başının çevresindeki esmer renkli bölge ile normal derinin birleşim yerinden girilir. Mümkün ise kitle tek parça çıkartılır ve içinde şüpheli sertlikler var ise tetkik için patolojiye gönderilir.

 

 

 

 

 

 

Jinekomasti ameliyatı sonrası

Özellikle açık ameliyat sonrası göğüs bölgesinde deri altında geniş bir boşluk oluşur. Bu boşluğa kan veya sıvı dolmaması ve derinin alta iyice yapışması için jinekomasti korsesi veya elastik bandaj ile baskı uygulanır. Derinin tamamen alta yapışması tamamlanıncaya kadar bu baskının devam etmesi gerekir. Bu süre birkaç hafta ile bir iki ay arasında değişebilir.

İyileşme süresince şu sorunlar görülebilir:

 • Deri altında kan veya sıvı toplanması. Bu durumda kan veya sıvı iğne ile girilerek boşaltılır. Bu işlemin belli aralıklar ile birkaç kez yapılması gerekebilir.
 • Ameliyat bölgesinde girinti çıkıntı gibi düzensizliklerin olması.
 • Ameliyat bölgesinde çöküklük.
 • Meme başında his kaybı.
 • Ameliyat bölgesinde sertlikler. Bunlar genellikle 3 ile 12 ay arasında tamamen düzelir.

Jinekomasti ameliyatı iyi yapılmadığı takdirde özellikle kilo alma durumunda tekrar benzer görünümler ortaya çıkabilir.

Jinekomasti ameliyatının en avantajlı tarafı bu bölgede ciddi sorunlara yol açacak organların bulunmamasıdır. İstendiği takdirde bu ameliyat genel anestezi (narkoz) verilmeden sakinleştirme ve lokal anestezi altında yapılabilir. Hastalar ameliyattan hemen sonra yürümeye başlarlar. Ağrı çok şiddetli değildir ve pek çok hasta ameliyattan bir hafta sonra normal yaşamına dönebilir.

Jinekomasti sporla düzelir mi

Eğer şişmanlığa bağlı bir göğüs büyümesi var ise spor yaparak kilo verildiğinde göğüslerde de küçülme olabilir. Ancak gerçek jinekomasti spor ile düzelmez. Aksine göğüs kasının spor ile gelişmesi jinekomasti görüntüsünü daha da arttırabilir.

Jinekomastiyi önlemek için neler yapılabilir

Ergenlik ve sonrasında görülen tek veya iki taraflı jinekomastiyi önlemek mümkün değildir. Ancak jinekomasti sonradan da gelişebilmektedir. Bunun en önemli nedeni madde kullanmak ve alkoldür. Bunlar kullanılmadığı ve alkol alımı kısıtlı tutulduğu sürece korunmak mümkündür. Ayrıca kilo almaktan kaçınmak ta bir koruyucu faktördür. Ancak zorunlu ilaçların alımı ve ciddi hastalıklara bağlı jinekomastileri önlemek mümkün olamayabilir. Bu durumlarda da sağlık durumu izin veriyor ise ameliyatla tedavi bir çözümdür.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-44005840-4’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);