İstanbul Tabip Odası Uyarısı

Sakın Kanmayın, Sağlığınızdan Olmayın!

Son yıllarda bazı tıp mensuplarının hekimlik mesleği ve hekimlere karşı itibarsızlaştırma ve güvensizlik yaratma yönünde ısrarlı bir şekilde medya çalışmaları yapmaları Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın birlikte düzenlediği basın toplantısında kınandı.

Modern tıbbın hurafeler ve ticari amaçlar ile manipüle edilmesi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ikinci başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu konuşmasında “… toplumdaki bu beklentileri kullanarak hurafeler üreten anlayışlarla, dinbazlıkla, modern tıbbı ticari bir şekilde manipüle etmeye varan şarlatanlıklarla da karşı karşıya kalıyoruz.” ifadesini kullanarak medyanın bu tür toplumda duyarlık yaratan anlık haberlere itibar etmemesini diledi.

“ezber bozan”, “tabu yıkan”, “şoke eden”

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip basın yayın organları ve sosyal medyada abartılarak paylaşılan sansasyon yaratan doktorlar ile ilgili abartılı paylaşımlar yaptığını belirterek “…. ne yazık ki bazı tıp mensupları ısrarla ve inatla toplumun sağlık eğitimi konusundaki eksikliğini istismar etmeyi mesleki bir kariyer haline getirmektedir” dedi.

Modern tıp uzun yıllardır süregelen bir bilimsel çalışmalar zinciri sonucunda yavaş fakat güvenli bir şekilde hastalıklara çare bulmaktadır. Tıpta mucizeler yoktur. Bir bitki ile kansere çare bulan, geçerliği yüzyıllardır kanıtlanmış besin maddelerini zararlı gibi tanıtan, hastalıkları kendi hazırladıkları reçeteler ile tedavi eden şarlatanlar her zaman olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Önemli olan toplumu bunlara inandıracak ve onlara maddi kazanç sağlamaktan başka işe yaramayacak sözde haberleri sırf reyting amacı ile ön plana çıkartmamaktır.

Şarlatanların ortak özellikleri

İstanbul Tabip Odasının “Modern Tıbba Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği ve Tıbbın Şarlatanlarının 10 Ortak Özelliği” konulu basın açıklamasını aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz:

İstanbul Tabip Odası 15 Ocak 2019 tarihli basın açıklaması

By Protokol Dergisi Röportajı

Aşağıdaki röportaj By PROKOL dergisinin Kasım 2018 sayısında yayınlanmıştır:

Hiç Kolay Değil

Prof. Dr. Ege Özgentaş hangi sebeplerden dolayı Plastik Cerrah olmaya karar verdiğini, askerliğini Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yanık Merkezi’nde yapmış olmasının kendisine nasıl katkıları olduğunu ve estetik ameliyatların sanıldığı kadar kolay olmadığını By Protokol Dergisi okurlarına anlattı.

Prof. Dr. Ege Özgentaş kimdir?

1975 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru olarak mezun oldum ve ayni fakültede Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nda ihtisas yaptım. Askerlik hizmetimi Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Yanık Merkezi’nde yaptım. Zamanının en modern tesisi olan bu merkezdeki deneyimlerim ileride yanık izi tedavisine özel ilgi duymama neden oldu. Daha sonra çeşitli hastanelerde çalıştım. 1991-1993 yılları arasında Amerika’da Houston kentinde Methodist Hastanesi ve Baylor College of Medicine da çalıştım. 1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nı kurdum. 2006 yılında kendi isteğim ile İstanbul’a geldim ve halen Özel Onep Tıp Merkezi Mesul Müdürü olarak çalışıyorum.

Tıpta uzmanlık alanı olarak Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi branşını seçtiniz. Bu alanı tercih etmenizin sebeb nedir?

Çok ilginç ve güzel bir soru. Bugünkü durumun tersine 1970 li yıllarda Plastik Cerrahi estetik ameliyatlardan daha ziyade ciddi olarak yaralanmış veya tamamen yok olmuş organların yeniden yapılması ile uğraşıyordu. Plastik Cerrahi stajımı yaparken çeşitli nedenlerle yüzü, gözü, çenesi parçalanmış, kol, bacak ve gövdelerinden büyük parçalar kopmuş hastaların kendi vücutlarından alınan deriler ile nasıl iyileştirildiklerini, olmayan bir burnun kendi kıkırdak, kemik ve derisi ile nasıl yeniden oluşturulduğunu izledim ve “işte bu tam benim istediğim iş” dedim. O kadar kötü görünen hastalar vardı ki kendi yakınları bile onlara bakamıyor ve kendilerini çocuklar korkmasın diye gizliyorlardı. Bunlar tedavi edilerek insan içine çıkabilecek hale getirildiklerinde kendilerinde ve ailelerinde tarif edilemez bir sevinç oluşuyordu. Bunun doktora verdiği huzuru ve mutluluğu başka hiçbir şeyin verebilmesi mümkün değildi. İşte bu nedenle Plastik Cerrahi’yi seçtim.

Hastalarınız size genellikle hangi tür estetik operasyonlar için başvuruyorlar?

Ben yalnızca belli bir bölgenin tedavisine veya bir alana yönelmedim. Her türlü estetik operasyon için başvurular oluyor. Yüz, burun, göz çevresi, kulak, meme karın, vücut gibi her alanda estetik ameliyatlar yapıyorum. Ancak en fazla rağbet gören işlemler ameliyatsız veya çok hafif ameliyatlar ile gerçekleştirilen estetik girişimler. Bu tür estetik girişimler giderek artıyor. Sebebi ise daha ucuz olmaları ve kişileri uzun süre işlerinden koparmamaları. Estetik işlemlerin başarısı işlemi gerçekleştiren kişilerin deneyimlerine bağlıdır. Hekim olmayan hatta uzman olmayan kişilerce yapılan estetik girişimlerin hem başarısız olma olasılıkları hem de istenmeyen sonuçlar doğurma olasılıkları yüksektir.

Liposuction yöntemi nasıl uygulanır?

İstenmeyen yağ fazlalıklarından herkesin şikayetçi olmasına karşın bu yağları keserek ve geniş izler bırakarak yapılan büyük ameliyatlar dışında yok etme olanağı yoktu. 1980 li yıllarda Fransa’da geliştirilerek dünyaya yayılan liposuction Estetik ve Plastik Cerrahi’de devrim yarattı. Bu yöntemde içi boş bir boru ile deri altına giriliyor ve yağlar çok güçlü bir pompa ile emilip koparılıyor ve dışarı alınıyor. Deri altına sokulan borunun çapı küçük olduğu için açılan deliğin de izi az veya zor farkedilir oluyor. Ama bu düşünüldüğü kadar kolay bir işlem değil. Elinizde yalnızca ileri geri hareket ederek kanallar oluşturan bir alet var ve siz bununla düzgün bir yüzey elde etmek zorundasınız. Bunu sağlamak için ciddi bir eğitimden geçilmesi lazım. Aksi takdirde liposuction başarısız sonuçlanabilir (düzensizlik ve engebeler, girinti çıkıntılar vs).

Burun estetiği operasyonu nasıl gerçekleşir? Herhangi bir risk taşır mı?

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. En küçük ameliyatın bile ölüm riski vardır. Ancak bu risk o kadar küçüktür ki bunu pratik olarak yok kabul ediyoruz. Ayni risk burun ameliyatı için de geçerlidir ancak hiçbir zaman kalp veya beyin ameliyatlarında olduğu ölçüde yüksek değildir. Ayrıca duyduğunuz risklerin çoğu kötü uyutulma, ihmal, yetersiz ameliyathane, yetersiz ekip ve cerrahtan kaynaklanır. Yani önlenebilir şeylerdir. Burun ameliyatının en büyük riski ortaya çıkan burnun kişiye yakışmamasıdır. Ameliyat olan kişiyi inanılmaz rahatsız eder. Hastanın ameliyattan sonra öz güveninin artması beklenirken ciddi bir azalma yaşanır. Yani burun ameliyatı teknik olarak zor olan bir ameliyattan çok ameliyat sırasındaki kararlarda yanlış yapılabilen bir ameliyattır. Burun ameliyatları uzun yıllar hastaları sağlığa kavuşturmak için yapılmaktadır. Yani KBB uzmanları hastaların rahat nefes almalarını sağlamak için zaten yapmaktadırlar. Bizdeki amaç bambaşka, sağlığa kavuşturmanın yanında bir de hastanın güzel görünmesini istiyoruz. Ama bunun için kişiye yakışanı ya da ihtiyacı olanı yapmak zorundayız. Erkekler ve kadınlarda ayni ameliyatı değil onlara ayrı ayrı kendilerine yakışacak ameliyatları yapmak zorundayız. Makine kalıplarından çıkmış gibi her yüze ayni burnu yapıştırırsak bu hoş durmayacaktır.

Son yıllarda erkeklerin en çok şikayetçi olduğu konulardan biri de jinekomasti. Erkekler genellikle ne tür şikayetler ile geliyor?

İnsanın yaratılmasından itibaren jinekomasti var. Önceleri birçok erkek bunu gizliyordu. Toplu yerlerde denize girmiyordu ve soyunmuyordu. Ama bu durum bir yere kadar idare eder. Gizlemek için tamamen kendini soyutlaması lazım. Jinekomasti özellikle gelişme çağındaki erkeklerde sık görülür. Bunların (böyle jinekomastilerin) önemli bir kısmı 1-2 yıl içinde kendiliğinden düzelebiliyor. Düzelmeyen (adolesan) jinekomastiler ve (bunların dışında) çeşitli nedenlerle ilaç alanlarda veya uyuşturucu madde kullananlarda da kalıcı olarak görülebiliyor. (Jinekomasti) Son yıllarda daha sık tedavi ediliyor. Biz plastik cerrahlar erkek memesini de giderek nasıl değiştireceğimizi daha iyi öğrendik. En önemli olaylardan (öğrendiklerimizden) birisi de erkeğin memesinin çevresinde iz kalmaması (bu ameliyatın çok az veya belirsiz iz ile yapılabilmesi).

Yaş ilerledikçe estetiğe olan ihtiyaç artıyor mu? Genellikle hastalarınızın yaş aralığı nedir?

Şimdi herkese soruyorum. Bir iş yeriniz var ve devamlı görünür bir durumda çalışacak bir kadın çalışan seçeceksiniz ve ayni meziyetlere sahip iki kadın geldiğini düşünelim. Sizce güzel olanı mı yoksa daha az güzel olanı mı seçersiniz? Bu konuda tartışma yok (güzel olan seçilir). Demek ki bilginin dışında güzellik de aranıyor. Ne kadar bilgili olursanız olun çok ciddi yetenek farklılığı dışında daima güzel olanlar güzel olmayanların önüne geçer. Ben de bu duruma karşıyım. Böyle olmaması lazım ama günümüzde oluyor. Gençler daima yaşlılardan daha güzeldir. Gençlik güzellik demektir. Yaşlı kişilerin iş bulması (olasılığı) gençlere göre azalır. (Yaşlıların) Erkek arkadaş veya (kadın) hayat arkadaşı bulma olasılığı azalır. Çevreden aldığı övgüler azalmaya başlar. Bir kadın için hayattaki en önemli şey güzel olduğunun etrafından söylenmesidir. Bu kadar kadınları mutlu edecek başka bir şey yoktur. Eğer estetik ameliyat yaptırıp daha güzel bir hale gelecekseniz bunu şüphesiz herkes ister.

Öğle izninde gelip, düşmüş göz kapağını kaldırtan hastalarınız oluyor mu?

Bu durum tamamen basının yaydığı asparagas haberlerden biridir. Göz kapağı ameliyatı ciddi bir ameliyattır. Mutlaka bir ameliyathanede yapılması gerekiyor. Ameliyattan sonra hastanın istirahat etmesi lazım. Ne kadar dikkatli yapılırsa yapılsın göz kapağı ameliyatları morlukla veya şişlikle kendini belli eder. Zaten kişi o halde dışarı çıkmak istemez. Ama kaş asma işlemi öğlen arası yapılabilir. Bizim de yaptığımız kaş asma işleminde saçın içinden girip kaştan çıkıp tekrar kaşın içinde geri dönen bir “U” dikişi koyduğunuz zaman, (ve) bunu da saçın içinde bağladığınız zaman kaşlar havaya kalmaya başlar. Kaşların havaya kalkması bir ölçüde üst göz kapaklarını da kaldırır. O yüzden bir saatlik öğlen arasında bir hasta kaş asma ameliyatı yaptırabilir ve iş yerine farklı bir yüz görüntüsü ile gidebilir. Fakat şanslı olması da lazım iplerin herhangi bir morarma (nadir de olsa) yapmaması lazım. (Doğru olanı) Bu ameliyat bile öğlen arasında yapılmamalı. Bir gün önceden aç kalınıyor. Uyutmadan lokal anestezi yapılıyor. İşlem ameliyathanede yapılıyor Gerçekte (küçük de olsa) bir ameliyat ve sonrasında bir süre dinlenmesi lazım.

 

Plastik Cerrahi Bir Değerini Daha Yitirdi

Op. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu

Kendisi ile 1982 yılı sonunda ihtisas ve askerliğimi tamamladıktan sonra uzman olarak görev yaptığım ilk hastane olan SSK Ankara Dışkapı Hastanesi’nde tanıştım. Meraklı, becerikli ve insan ilişkileri mükemmel bir plastik cerrahi uzman adayı idi. 1991 yılında kendisini İstanbul’a davet ettik ve burada Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı olarak benim de içinde olduğum ONEP estetik kliniğinde çalışma arkadaşımız oldu. Daha sonra ONEP Estetiğin Ankara şubesini açtı ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi üzerinde çalışan ilk dal merkezini Ankara’lılara tanıttı.

Olağanüstü cerrahi yeteneği, bilgisi ve kurduğu ekip ile gerçekleştirdiği başarılı hizmetler ile kısa sürede Ankara’lıların takdirini kazandı. Başarısı her yıl giderek arttı. Kendisi ve ekibinin verdiği dürüst ve başarılı hizmetler Ankara dışındaki illerden de hastaların gelmesine yol  açtı.

Aradan geçen 10 yıllarda çalışma temposunu hiç düşürmediği gibi mesleki alandaki yenilikleri sürekli izledi ve başarı ile uyguladı. 4 yıl önce yakalandığı bir hastalığın sinsi olarak ilerlemesi bile onun çalışma şevkini hiç etkileyemedi. Ancak son birkaç ayda durumu ağırlaştı ve dün hayata gözlerini yumdu. Bugün (17 Aralık 2018) Ankara’da toprağa verdik.

Mesleğinin en verimli çağında kardeş kadar sevdiğiniz bir dostunuzu kaybetmenin acısını tarif etmek olanaksız. Sevgili Hıfzı Veldet Velidedeoğlu kardeşim. Sağlığa kavuşturduğun sayısız hastan, yetiştirdiğin başarılı plastik cerrahlar ve özellikle ben seni daima özlemle anacağız.

Topluma ve kendine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmiş bir plastik cerrah olarak ışıklar içinde uyu.

 

C Vitamini Faydaları

C Vitamini Faydaları Abartılıyor mu?

C vitamini (C-vit) tam eksikliğinde ölümcül etkileri olan önemli bir maddedir.

C vitamini nedir, ne işe yarar ?

C-vit suda eriyen vitaminler grubundadır. En önemli görevi vücuttaki kollajen yapımını sağlamak ve damarları daraltan maddelerin yapımına aracılık etmektir. Ayrıca bağışıklık sisteminin iyi çalışmasında da rolü vardır.

Vücut C vitamini ihtiyacının karşılanması

C vitamini vücutta üretilemez ve depolanamaz. Mutlaka besinler ile düzenli olarak alınmalıdır. Isıya dayanıksızdır. Bu nedenle taze meyve ve sebzelerden alınması gerekir. Ortaçağlarda uzun seferlere çıkan gemi tayfalarının iskorpüt hastalığına yakalanmaları ve bazan ölmelerinin nedeni uzun süre anlaşılamamıştır. Bugün bunun C-vit eksikliğine bağlı olduğunu biliyoruz. Günümüz koşullarında C-vit eksikliği nadir bir durumdur. Ancak ağızdan yeterli beslenemeyen ağır hastalarda C-vit eksikliğine nisbeten sık rastlanmaktadır. C vitamini taze narenciyede (greyfurt, mandaline, portakal, limon vs) taze meyvelerde (kivi, kavun, çilek vs), taze sebzelerde (maydanoz, yeşil ve kırmızı biber, roka, tere, karnıbahar, kırmızı lahana, brokoli vs) bulunur ve normal beslenen kişilerde alınan günlük miktar ihtiyacı karşılamaya yeterlidir. Beslenemeyen kişilerde ise ilaç olarak ağızdan veya damardan verilir.

C vitamininin normal düzeyi

Kandaki C vitamini düzeyi 0,6 mg/dL ise eksikliği yoktur. Bunun üzerindeki düzeyler herhangi bir yan etki yaratmaz ancak normal beslenme ile çok yüksek düzeylere çıkmak mümkün değildir.

Ağır hastalarda C vitamini tedavisinin etkisi

C vitamini eksikliğinde ortaya çıkan sorunların çok iyi bilinmesine karşılık koruyucu etkisi konusunda yapılan çalışmalar çelişkili sonuçlar vermektedir. Kan C vitamini düzeyi normal olan kişilere ilave olarak verilen C vitamini gerçekten immün sistemi daha da güçlendiriyor mu veya grip gibi hastalıklara yakalanmayı azaltıyor mu tam olarak bilinmiyor.

Ekim 2018 de yayınlanan ve Amerika’da yapılan bir çalışma yoğun bakımda yatan ve kanda C vitamini eksikliği tesbit edilen hastalarda ilave olarak sağlanan C-vit tedavisinin hastalığın seyrini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Düşünülenin aksine C-vit tedavisinin bazı belirtileri bir miktar düzeltmekle birlikte hastaların hayatta kalma süresini uzatmadığı görülmüştür.

Plastik cerrahi ve C vitamini

Bir zamanlar bütün antibiyotik alan hastalara, bütün serum takılan hastalara ve bütün ameliyat hastalarına C-vit vermek rutin bir uygulama idi. Ancak günümüzde bunun hiçbir yararı olmadığı kanıtlanmıştır. C-vit tedavisi için kişinin kanındaki C-vit düzeyi ölçülmeli ve miktar 0,6 mg/dL ise tedaviye alınmalıdır. Ayrıca kan C-vit düzeyini normalin üzerine çıkartmanın sağlıklı insanda olumlu bir etki yapacağı kanıtlanmamıştır ve bunu sağlamak için sürekli yüksek doz ilaç kullanmak gerekmektedir. Prof. Dr. Ege Özgentaş hiçbir plastik cerrahi ve estetik cerrahi ameliyatında önceden veya sonradan C vitamini reçetesi vermemekte ve yararına da inanmamaktadır.

 

Estetik Ameliyatın Garantisi

Bu yazıyı geçenlerde bir hasta ile yaptığım telefon konuşmasından sonra yazma gereği duydum.

Yüzünde yanık izi olan kişi daha önce pek çok doktora gittiğini ancak tedavisi için tatmin edici bir bilgi alamadığını söyledi. Bana eğer bu izin kaybolacağını %100 garanti edersem ameliyat için gelmek istediğini bildirdi. Konuşmamız garanti veremeyeceğimi bildirmem ile sonlandı.

Garanti Tıpta Geçerli mi?

Karmaşık toplum yaşamında insanlar hemen her konuda kendilerini korumak ve kararlarını içleri rahat olarak vermek için bir şekilde güvence aramaktadırlar. Garantinin verilemediği durumlarda risk artmaktadır.

Garanti ne demektir?

Garantinin sözlük anlamı güvence, teminat, bir anlaşmanın veya gelecek bir eylemin kesinlikle arzulandığı şekilde yürüyeceğini aksi durumda bunun düzeltileceğini güvence altına almaktır.

Günlük yaşamda garanti farklı şekillerde alınır veya verilir. Örneğin maddi anlaşmalarda olası zararın karşılanması için belirli bir para önceden güvence altına alınıp saklanabilir. Mal üreten firmalar ayıplı ve hasarlı bir malı yenisi ile ücretsiz değiştirme garantisi verebilirler. Bankalar müşterilerinin parasının çalınmayacağını garanti edebilirler.

Garantinin geçerliliği

Hiçbir garanti bir kaybı tam olarak önlemez veya karşılamaz. Şöyle örnek verelim: Araba aldığınız firma size 30 yıl yedek parça garantisi verebilir. Ancak firma iflas edip kapanırsa karşınızda bu garantiyi karşılayacak bir muhatap kalmaz. Devletler vatandaşlarının birçok haklarını garanti altına alabilir ancak devlet işgal edilirse vatandaşlarının hiçbir garantisi kalmaz. Geçmişte bazı dersaneler sınav kazanma garantisi adı altında kampanyalar yapıyor ve kazanamayan öğrencilerin ödediği ücreti geri ödüyorlardı. Aslında bu bir garanti değil yalnızca başarısızlığı para ödeyerek telafi etmekti.

Görüldüğü gibi garanti, koşulları zaman ve mekana bağlı olarak değişebilen ve düşünüldüğü kadar güvenli olmayan bir kavramdır. Çünkü bazı kayıplarda garanti kaybı somut olarak değil parasal olarak karşılayabilmektedir.

Sağlıkta garanti

Sağlık garantinin en son uygulanabileceği bir konudur. Hayvan ticareti yapan bir firma sattığı yavruların 3 yıl yaşayacağını garanti edebilir. Ancak bu olmazsa ölen yavruların yerine ya başka yavrular verecek veya parasını iade edecektir. Peki bunu insanlarda uygulamak mümkün mü?

Bir doktor kanserli hastasını tamamen tedavi edeceği garantisi verebilir mi? Tabii ki hayır. Ancak daha önceki deneyimlerine dayanarak yüzde kaç ihtimal ile tedavi edebileceğini bildirebilir. Bu da bir garanti değil yalnızca bir olasılık bildirmedir.

Hiçbir ameliyatta hastanın ölmesi arzulanmaz. Günümüzde ilerlemiş tıp sayesinde basit ameliyatlarda ölüm çok azalmıştır. Ama sıfırlanmamıştır. Eskiden yüzde ile ifade edilen ameliyatta ölüm oranı günümüzde milyonda olarak ifade edilmektedir. Ancak milyonda bir ihtimal bir kişinin başına geldiğinde bu onun için yüzde yüz demektir. Yani hiçbir ameliyattan (buna estetik ameliyatlar da dahil) sağ olarak çıkılacağı %100 garantili değildir. Ama bu gerçek hayatın her aşamasında var olduğu için bize çok sıkıntı vermemektedir. Çünkü hiçbirimiz yarını göreceğimizin %100 garantisini veremeyiz.

Estetik ameliyatlarda garanti

Hayatı tehdit edecek hastalıklarda herkes garanti aramanın anlamsız olduğunun bilincindedir. Ancak iş estetik ameliyatlara gelince algı değişmektedir.

Kozmetik ve estetik

Kozmetik ile başlayan güzellik endüstrisi estetik adı altında sağlık sektörüne de bulaşmış ve sanki sağlıktan farklı bir şeymiş gibi estetik adı altında insanların vücudunda değişiklik yapan teknolojiler gelişmiştir. Botulinum, dolgu, güzellik lazerleri (tüy döken lazerler dahil), gençleştiren muzice iplikler, dikişsiz ameliyatlar vs gibi pek çok sağlığı direk ilgilendiren işlemler hekim olmayan kişilerce yapılmaya başlanmıştır.

Hekimlerin duyarsızlığı

Estetik işlemlerdeki yüksek kazanç potansiyel müşterileri yani hastaları cesaretlendirmek için bunları tehlikesiz göstermek ihtiyacı yaratmıştır. Maalesef bunda bazı hekimlerin de katkısı olmuştur. Hastalara sizi ameliyat etmiyeceğiz yalnızca dolgu yapacağız vs gibi gerçeği yansıtmayan bilgiler verilmiştir.

Şunu çok açık ifade etmekte yarar vardır: İnsan vücuduna dokunularak yapılan her işlemin istenmeyen tıbbi bir sorun çıkarma olasılığı vardır. Buna saç ve sakal traşı yaptırma, kuaföre gitme, cilt bakımı yaptırma, masaj yaptırma, el ve ayak tırnaklarına bakım yaptırma da dahildir. Ancak bu olasılık çok düşük olduğu için insanlar tarafından yok olarak algılanmaktadır ama yok değildir.

Hal böyle iken bir yanık yarası için ameliyatından sonra %100 düzelme garantisi istenmesi görünüşte gülünç gibi gelebilir ama insanımızı hiçbir zaman hafife olmamız gerekmektedir. Benden garanti isteyen hastaya bu fikri veren yine meslektaşlarımızdır. Maalesef bazı durumlarda %70-80 gibi oranlarda düzelme garantisi verildiğini duymaktayız. Buna güvenen insanımızın da %100 garanti araması yadırganmamalıdır.

Hastamıza nasıl güvence verebiliriz?

“Siz hastalara hiçbir garanti vermezseniz hastalar size niye güvensinler?” diye sorduğunuzu tahmin edebiliyorum. Hastalara verebileceğimiz en büyük güvence bizim bu işi bildiğimiz ve elimizden gelenin en iyisini her hastada yaptığımız, pek çok hastada da başarılı sonuçlar aldığımızdır. Hastalarımız bunu tedavi ettiğimiz kişilerden, bunların yakınlarından ve çalıştığımız kurumdan ve bu kurumun güvenilirliğinden araştırmalıdırlar. Prestijli hastaneler ve eğitim kurumları belirli bir düzeyin altında bilgi ve becerisi olan doktorları çalıştırmazlar, çünkü bunların sorunları kurumun da güvenilirliğini zedeler.

Buna karşılık en geçersiz garanti reklam panolarında, sosyal medyada, yazılı ve görsel medyada verilen ilan ve paylaşımlardır.

Ameliyatların ve tıbbi tedavilerin en büyük sorunu komplikasyon dediğimiz durumdur. Bunun anlamı her türlü işlem tamamen doğru yapıldığı halde beklenmeyen ve önlenemeyen bir şekilde bir aksiliğin ortaya çıkmasıdır. Bunun en yaygın olanı yara enfeksiyonları yani iltahaplanmadır. Hekim her türlü önlemi alsa bile kişinin bağışıklık sistemine bağlı nedenlerden iltahaplanma olabilir. Bunu koruyucu antibiyotik kullanma önleyemez. Yara kenarlarının gangren olması (nekroz), yaranın geç iyileşmesi veya iyileşmeden açılması, ameliyat sonrası istenmeyen iz kalması da komplikasyonlar arasındadır.

Estetik ameliyatlarda en büyük sıkıntı ortaya çıkan şeklin hastanın beklentisini karşılamamasıdır. En deneyimli burun cerrahının bile yaptığı burun estetiklerinde belirli oranda (%10 altında değildir) istenmeyen sonuç ortaya çıkabilir. Bu durumda bizim verebileceğimiz güvence düzeltme ameliyatını doktor ücreti almadan yapmaktır.

Sonuç olarak sağlıkta ve estetik ameliyatlarda garanti sistemi yoktur. Veriliyor ise geçersizdir. Hasta doktorunu seçerken maddi garantiler yerine gönülden güvenme duygusuna bakmalıdır. Bu güvenin de nasıl kazanılacağını hastalar kendileri belirlemektedirler.

 

Sahte Doktorlara Dikkat

Sahte Estetik Cerrahlar Artıyor

Yurdumuzda olduğu gibi tüm dünyada da zaman zaman sahte doktorlara rastlanmaktadır. Ancak son yıllarda hızla gelişen estetik sektörü bir çok grubun iştahını kabartmaktadır. Yeni teknolojiler ile bazı güzellik işlemleri ameliyatsız veya çok küçük ameliyatlar ile yapılabilmektedir. Bu da işin ehli olmadığı halde bir şekilde öğrenen insanlara sanki bu konunun uzmanı imiş gibi kendilerini tanıtma fırsatı vermektedir.

Çakma Estetikçiler

Yurdumuzda bu olay 2000 li yıllardan sonra saç ekimi ile farkedildi. Saç ekimi cerrahi bir işlem olmasına karşın fazla alet ve genel anesteziye gerek duyulmadan ameliyathane dışında yapılabilir. Bunu fırsat bilen pek çok pratisyen tabip bu işlemi yapmaya başladı. Bir süre sonra hemşire ve sağlık memuru gibi personel de bu işi öğrenip yapmaya başladılar. Daha ilerisi ücretli olarak bu konuda yasadışı kurslar alan ve tıp dışı mesleklerden pek çok kişi kendini uzman gibi gösterip saç ekimi yapmaya başladı.

Olayın çığrından çıktığını gören sağlık bakanlığı saç ekim merkezleri hakkında kurallar koydu ve yalnızca plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları tarafından yapılabileceğini belirledi.

Ancak liposuction, dolgu, botulinum toksini ve güzelleştirici lazerler ile ilgili kurallar henüz tam belirlenemediğinden hem yurdumuzda hem de dünyada bu konudaki karışıklıklar devam etmektedir.

Sahte Profesörler

Sahte doktor tutuklandı

Bir süre önce İstanbul Tabip Odası aşağıdaki ibret verici duyuruyu yayımladı. Tıp doktoru olmadığı halde kendisini dünyaca ünlü bir beyin cerrahı olarak tanıtan ve televizyon programları ile ünlenen bir sahtekarın yakalanarak tutuklandığı açıklandı.

Tv Programlarının Meşhur Ettiği Yeteneksiz Doktorlar

Gene kısa bir süre önce de ABD de kendini kozmetik uzmanı olarak tanıtan bir Kadın-Doğum uzmanının sakat bıraktığı hastalarının şikayeti üzerine soruşturma geçirdiği haberleri geldi. Bu kişinin de Amerika’nın en meşhur reality show programlarının sunucuları ile irtibat kurarak kendini çok başarılı bir estetikçi olarak tanıttığı ortaya çıktı. Televizyon ve sosyal medya bilgi almak için gerçekten çok önemli kaynaklar. Ancak bunların ticari kuruluşlar olması parayı verenlerin programlara çıkmasını sağlayabilmektedir. Tv programcıları yalnızca programın sansasyon yaratması ve reyting yapması ile ilgilenmekte gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı üzerinde fazla durmamaktadırlar. Oysa bu kanalları izleyenler programa çıkan kişilerin buraya çıkmayı hak edecek kadar becerikli ve yeterli kişiler olduklarını varsayıp söylenenlerin etkisi altında kalabilmektedirler.

Diploma ve Uzmanlık Belgesini Görmeden Karar Vermeyin

Şunu tekrar tekrar hatırlatmakta yarar vardır. Pek çok konuda olduğu gibi tıpta da mucizeler yoktur. Bir günde kanserin ilacı bulunmaz. Ancak yavaş fakat sürekli gelişmeler vardır. Günümüzde kanser hastalarının çok daha uzun yaşatıldığını görüyoruz. Ayni şekilde estetik cerrahi de yavaş fakat emin adımlar ile ilerlemektedir. Yeni çıkan bir yöntemin gerçekten işe yarar olup olmadığını anlamak en az 5 yıl almaktadır. Bu arada yeni olduğu söylenen pek çok yöntem de birkaç yıl sonra tamamen terkedilmektedir. Hastalarımızı uyarıyoruz. Her yenilik mutlaka ilk çıktığında denenmek zorunda değildir. Ancak geçerliliği yetkili uzmanlarca kanıtlandıktan sonra güvenilmelidir. Unutmayın, mesleki geçmişleri ile kendini kanıtlayamayanlar daima yeni bir buluş veya mucize bir ameliyat uyguladıklarını idda ederek reklam yapmaya çalışırlar. Kendinizi emanet edeceğiniz hekimin geçmişini, eğitimini ve en önemlisi de diplomasını mutlaka inceleyin. Estetik cerrah olduğunu iddia eden herkesi Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği web sayfasından araştırın.

Kongrede Broadway ve Bale Gösterisi

Bilimsel kongreleri takip etmek zordur. Teknik ayrıntıların ve istatistiklerin paylaşıldığı sıkıcı ve yorucu seanslar birbirini izler. İşte bu yorgunluğu gidermek ve kongreye renk katmak için sosyal programlar düzenlenir. Amerikan Estetik Cerrahi Kongresi’nde New York’a yakışır biçinde Broadway ve New York Balesi gösterileri yapıldı.

Amerikan Estetik Cerrahi Kongresi New York’ta yapıldı.

Amerikan Estetik Cerrahi Birliği kongrelerini hiç kaçırmam. Bu yıl New York Javids Kongre Merkezinde yapıldı. Salon her bakımdan muhteşem. Ayni anda çok sayıda ve farklı kongrelerin yapılmasına müsait.

Kybella nedir ?

Ameliyatsız gıdı aldırma mümkün mü?

Çene ve boyun ile birlikte bir bütünlük gösterir ve güzellik açısından dikkat çekicidir. Çene boyun birleşim yerindeki dik açı gençliğin göstergesidir.

Gıdı nedir?

Aslında gıdı bölgesi alt çenenin altındaki boyuna kadar olan bölgedir. Normalde ve gençlikte alt çene ile boyun dik açı yaparak birleşmelidir. Çene altında birikim olması veya çene ucu ile boyun arasındaki dik açının silinmesi halindeki görüntüye halk arasında “gıdı” veya “gıdık” denilir. Buna başka kültürlerde “çift çene” adı da verilir. Çünkü çene ucu kemiğinin altında ikinci bir çene varmış gibi bir kabarıklık oluşmuştur.

Gıdı oluşumu nedenleri

 • Alt çenenin doğuştan kısa olması
 • Şişmanlık nedeni ile çene altında yağ toplanması
 • Yaşlılık veya diğer nedenler ile alt çene altındaki deri, kas ve yumuşak dokuların gevşeyerek sarkmasıdır.

Kybella ile gıdı giderme

Gıdı estetiği

Yukarıda belirtildiği gibi gıdı ifadesi genellikle çene altı bölgesini tanımlamaktan çok çene boyun birleşim yerindeki olması gereken dik açıyı ortadan kaldıran durumlara verilen isim olarak kullanılır. Bu bölgeyi tekrar dik açılı bir hale getirme işlemine gıdı estetiği denilir. “Gıdı sarkması” değimi de çene altının genişleyerek boyunla geniş bir açı yapması durumuna verilen isimdir. Bu iş için yapılan işlemler halk arasında gıdı aldırma, gıdı eritme, gıdı giderme, gıdı germe vs gibi isimler ile tanımlanır.

Gıdı aldırma yöntemleri

Gıdı giderici işlemler hala genel olarak ameliyat ile yapılır. Burada amaç çene altı yağlarını almak, gevşemiş kasları ve deriyi gerginleştirmektir. Ameliyatsız yöntemler son zamanlarda araştırılmaktadır. Bunlara göz atarsak:

Kybella ile gıdı eritme

Yağları eriten maddelerden birisi de deoksikolik asittir. Bu madde tıbbi olarak kullanılabilecek şekilde üretildikten sonra çene altı (gıdı) yağlarını eritmek için kullanılmak üzere onay almış ve Kuzey Amerika’da piyasaya sürülmüştür. Bu asit her ne kadar yalnız yağları eritmek için kullanılsa da istemeden kas, sinir ve deriye de zarar verebilecek potansiyeldedir. Piyasada içinde 4 flakon bulunan kutular halinde satılmaktadır. Bölgenin genişliğine ve yağların miktarına göre bir seansta 3 ile 6 arasında hatta daha fazla sayıda flakon kullanılması gerekmektedir. İlacın en önemli yan etkisi enjeksiyondan sonra ciddi miktarda morluk ve şişlik olmasıdır. Hatta bu çalışmayı engelleyecek derecede olabilmektedir. Birkaç gün süren ağrı da olabilmektedir. İlacın etkisi birkaç hafta sonra görülmeye başlamaktadır. Bazı durumlarda bir seans yeterli olmadığından ileride ikinci seans enjeksiyonlar da gerekebilmektedir.

Kybella gıdı eritici

Kybella fiyat

Bu ilacın dört flakon içeren (yani ortalama bir kişiye yetecek olan) kutusunun Amerika’daki satış fiyatı yaklaşık 1200 dolardır. Başka ülkelerde satışa sunulduğunda fiyatının ne olacağı belli değildir. Tabi bu yalnızca maliyet fiyatıdır. Tedavi fiyatının ne kadar olacağı bunu uygulayan kuruluşlarca belirlenecektir.

Başka yöntemler ile ameliyatsız gıdı yağları eritme

Şu anda deriyi yakmadan deri altındaki yağları eriten sistemler mevcuttur. Özetler isek:

 • Laser enerjisi kullananlar
 • Radyo frekans enerjisi kullananlar
 • Soğuk enersizi kullananlar

Her ne kadar bu işlemler ameliyathane ortamı gerektirmediğinden ve tedavi sonrası iş güç kaybı yapmadığından kulağa hoş gelseler de etkileri genellikle derinin hemen altındaki yağlarda görülmekte ve derin bölgelerde etkisiz kalmaktadırlar.

Deride bir kesi yapmadan ister lazer kullanılsın ister enjekte edilen maddeler kullanıldın damar sinir ve kasları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bu da istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Boyun ve çene altı bölgelerinin estetiğinde derin bölgelerdeki yağlar önemli rol oynamaktadır ve günümüzde buralara ulaşmanın en etki yolu hala cerrahi girişimdir.

Dış Görünüş ve Özgüven

Özgüven Nedir?

Hemen herkes kendine güvenme, özgüven, medeni cesaret gibi kelimeleri kullanır ama bunların derinlemesine anlamını ve hangi durumlarda azalıp çoğaldığını bilemeyebilir. Yaşamımızda “özgüven” kavramı önemli bir rol oynamaktadır. Psikoloji, psikiatri, sosyal bilimler ve farklı kültürler özgüveni kendilerince tanımlamışlardır.  Çok derinlemesine inmeden incelemek istersek:

Özgüven tanımı

Özgüven çok kısa olarak anlatılabilecek bir kavram değildir. En belirleyici özelliklerini sıralar isek:

 • Kişinin kendi değer ve becerilerinin farkında olmasıdır.
 • Kişinin kendisi ile barışık olmasıdır.
 • Girdiği bir toplulukta kendisini rahat hissedebilmesidir.
 • İyi bildiği konularda yapacağı eylemlerin başarılı olacağına inanmasıdır.
 • Sosyal yaşamdan, insanlardan ve yarışmadan korkmamasıdır.
 • Kendisini değersiz ve beceriksiz görmemesidir.

 

Özgüven eksikliği

Özgüven eksikliği

Halk arasında “aşağılık duygusu” olarak da adlandırılan bu durum kişinin hayat başarısını ve sosyal yaşamını çok olumsuz etkiler. Aslında pek çok kişide olabilen özgüven eksikliği kendini şu şekilde belli eder:

 • Sosyal topluluklara rahat katılamama: İnsanların kendisi ile alay edeceğini veya küçük göreceğini, ilgi göstermeyeceğini düşünür. Bunun için kendine göre bahaneler uydurur. Güzel olmadığını, iyi konuşamadığını, kültür açısından zayıf olduğunu zanneder.
 • Yarışma veya açık bir pozisyona başvurmaya cesaret edememe: Buralara kabul edilmeyeceğini veya başarılı olamayacağını varsayarak fırsatları kaçırır.
 • Kendi zayıf taraflarını bilmekten korkma: Hiçbir insan her konuda mükemmel değildir. Ama mükemmele gidebilmek için önce yetersiz tarafların düzeltilmesi gereklidir. Özgüveni eksik insanların eleştiriye tahammülü yoktur.
 • Arkadaş edinmede güçlük: Kendi donanımındaki insanlara yaklaşmaktan korkar ve daha çok kendisini pohpohlayan belirli insanlar ile arkadaşlık kurmayı tercih eder.

Tabii özgüven eksikliğinin de dereceleri mevcuttur ve herkeste ayni derecede değildir.

Özgüven eksikliği nedenleri

Psikolog, pedagog ve sosyologlar özgüven eksikliğinin nedenlerini kendi alanlarında araştırmışlar ve çeşitli sebebler bulmuşlardır.

 • Gelişme çağında çocuğa aşırı koruyucu davranmak:  Çocuk Kendisine bakanların yardımı olmadan hiçbirşey yapamayacağı ve onlarsız sürekli teklike içinde olacağı duygusuna kapılır.
 • Sürekli eleştirilmek: Anne-babanın çocuğun yalışlarını ve zayıf taraflarını sürekli yüzüne vurarak eleştirmesi ve azarlaması sonraki yıllarda derin olumsuz etkiler yaratır.
 • Belirli bir sosyoekonomik çevreden daha yüzek düzeyde bir sosyoekonomik ortama gelmek: Sonradan gördüğü ve öğrendiği şeylere uyum sağlayamayan kişiler yeni ortamda rahat edemediği için kendilerini izole ederler.

Ancak bunların içinde bir tanesi vardır ki bizim konumuz ile doğrudan ilişkilidir:

Vücut görüntüsü ile barışık olmamak

Tarih boyunca insanlar görüntüleri nedeni ile ya beğenilmiş ya da dışlanmışlardır. Genellikle beğenilen insanlar güzel olarak kabul edilmişlerdir.

Güzellik nedir?

İnsan güzelliği için olmazsa olmaz özellik bütün vücut yapılarının anatomik olarak tam olmasıdır. Burnu, bir gözü, kulağı olmayan biri için güzel terimi kolay konulamaz. İnsanlarda özellikle kadınlarda vücut çizgilerinin, yüzdeki yapıların estetik bir uyum içinde olması önemlidir. Güzel kadın vücudunu tanımlarken genellikle el ile bir kum saati işareti yapılır. Burada tanımlanması istenen şey dolgun göğüsler, ince bir bel ve dolgun bir kalçadır. Vücudu omuzlardan dizlere kadar dümdüz ayni kalınlıkta olan bir kadın vücudu için güzel diyemeyiz. Yüz sözkonusu olduğunda saç çizgisi, alın, burun, kaşlar, kirpikler, yanaklar, dudaklar ve alt çene arasında estetik bir uyum vardır. Biz bunu rakamlar ile tanımlayamasak bile beynimiz gördüklerini otomatik olarak oranlar ve sonunda güzel veya değil diye bir sonuca vararak bize bildirir.

Güzelliği bozan şeyler

Vücut güzelliği

Daha önce de anlattığımız gibi özellikle vücut görüntüsünde kadını belirleyen tipik özellik bel/kalça oranıdır. Bel ve kalça çevresi birbirine yakın ise bu çekici olmaz. Kadınların bedenleri ile barışık olmadığı durumları söyle sıralayabiliriz:

 • Şişmanlık
 • Aşırı zayıflık
 • Memelerin normalden büyük, küçük, sarkık veya asimetrik (birbirinden farklı) olması
 • Belin kalın olması
 • Belden kalçaya geçerken düzgün bir dışa kavis yerine içe çöküntü olması
 • Kalçaların bele göre yetersiz çapta olması ve çıkıntılarının belirgin olmaması.
 • Diz üstü bölgede bacakların kalçalara göre daha geniş olması. Diz üstü bacak çevresinin kalın olması
 • Diz iç kısımlarındaki çöküklüğün normalden fazla olması. Diz içlerinde aşırı kabarıklıkların olması.

Bu liste uzatılabilir. Ancak halk arasında mütenasip olarak adlandırılar alımlı bir vücuda sahip olmak kadınların özgüvenlerini ciddi ölçüde arttırmaktadır.

Vücut estetiği

Biz estetik ve plastik cerrahlar vücut estetiği konusunda bir heykeltraş gibi çukurları doldurup tümsekleri azaltarak estetik çizgilerin oluşmasını sağlamaktayız. Bunu yaparken en çok kullandığımız yöntem yağların alınması (liposuction) ve yağların dolgu maddesi olarak kullanılması (yağ dolgusu) dır. Eskiden fazlalık olarak düşünülen yağ dokusu günümüzde çok önemli bir eksik giderici dolgu maddesi olarak görülmektedir.

Yüz güzelliği

Yüzün güzel görünmesini olumsuz etkileyen durumlar söyle özetlenebilir:

 • Deride kırışıklık ve sarkmalar
 • Kaşların aşırı düşük veya kalkık olması
 • Göz kapaklarının düşük veya gözün dikine açıklığının yetersiz olması
 • Burun görüntüsünün rahatsız edici olması (büyük, kamburlu, eğri, çökük vs. gibi)
 • Dudakların küçük olması veya üst dudağın aşırı uzun olması.
 • Alt çene çıkıntısının yetersiz veya aşırı çıkıntılı olması.
 • Yanakların aşırı dolgun veya aşırı zayıf olması
 • Boyun alt çene açısının belirgin olmaması
 • Boyunda kırışıklık veya dikine çizgilerin olması

Bu listeye de pek çok ilave yapılabilir.

Yüz estetiği

Vücut giysiler ile gizlenebilir ama yüz bölgesini gizlemek hem zor hem de anlamsızdır. Kadınlar arasında güzel yüzlü olmak ciddi bir ayrıcalık ve özgüven kaynağıdır. İster doğuştan ister sonradan isterse de yaşa bağlı olsun yüz estetiği plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahinin en çok uğraştığı konuların başında gelmektedir.

Yüz güzelliğini sağlamamız için yaptığımız çok sayıdaki tedavi seçeneklerinin web sitemizde ilgili sayfalarda bulabilirsiniz.

Özgüven insanların mutluluk ve başarısı için çok önemlidir. Özgüven bozukluğu güzellik ve görüntü kaynaklı ise en etkili tedaviyi biz estetik-plastik cerrahlar yapmaktayız.

Kendi yaşamımda çok dikkatimi çeken bir deneyimim mevcut. Bekar veya erkek arkadaşı olmayan genç kızların büyük bir yüzdesi (kesinlikle %60 üzerinde) ameliyat sonrasında ya arkadaş buluyorlar ya da nişan evlilik gibi faaliyetlere giriyorlar. Bunları hastanın olağan ameliyat sonrası kontrollarında öğreniyorum ve genellikle beni bu durumdan haberdar etmek için birlikte geliyorlar.

Vücut görüntünüz veya kendinizi güzel görmemeye bağlı özgüven eksikliği yaşıyor iseniz ve kendiniz ile barışık değil iseniz size en etkili yardımı biz yapabiliriz.