Dondurulmuş yağ ile yüz estetiği

Yüz Estetiğinde Dondurulmuş Yağ Dokusu

Yüz yaşlanmasında derinin elastikiyetinin kaybolması ve yerçekimi ile sarkması yanında yüz yumuşak dokularının (genellikle yağdan oluşur) erimesi ve yer değiştirmesi de önemli bir etkendir. Yüz Germe Ameliyatı gibi yalnızca deriyi geren cerrahi işlemlerin her zaman istenilen sonucu vermediği iyi bilinmektedir. Dolgu maddeleri yüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Estetik cerrahların büyük çoğunluğuna göre en iyi dolgu maddesi gene insanın kendisinden alınandır. Son yıllarda yağ dokusu dolgu maddesi olarak artan sıklıkta kullanılmaktadır. İnsanın kendi yağı yüze enjekte edilerek kesmeli ve dikişli işlemler olmaksızın çok iyi sonuçlar alınabilmektedir. Piyasada satılan dolgu maddelerine göre pek çok üstünlüğü olan yağ dokusunun bir sorunu vardır: Alınışı ağrılı olduğu için ameliyathane şartlarına ve hafif bir anesteziye ihtiyaç olmaktadır. Tekrarlayan yağ enjeksiyonlarında hastanın her seferinde ayrı bir anestezi alması huzursuzluk yaratmaktadır. ONEP Estetik Cerrahi Merkezi ekibi yıllar önce bu işe bir çözüm bulmuştur: İlk operasyonda alınabildiği kadar yağ hastadan alınmakta ve bu yağlar dondurularak saklanmaktadır. Daha sonra yeni yağ enjeksiyonları gerektiğinde ihtiyaç duyulduğu kadar donmuş yağ eritilerek hastaya enjekte edilmektedir. Tedavi maliyetini önemli ölçüde azaltan bu sistemi anlatan bir makale ONEP ekibi tarafından Temmuz 2013 tarihinde “Aesthetic Surgery Journal” dergisinde yayınlanmıştır (Aesthetic Surgery Journal 2013 33: 639).

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-44005840-4’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

Ergenler ve Estetik Cerrahi

Ergenlerin Estetik Merakı

Hepimiz ergenlik dönemlerimizi hatırlarız. Yüzümüzdeki tek bir sivilce bile bazan hayatımızı zehir edebilirdi. Vücut imajı ergenlikte her zamankinden daha fazla önemsenir. Burun şekli, kızlarda memelerin geç gelişmesi, erkeklerde memelerin belirgin olması, yüz derisin kalitesi, saç ve sakal kısaca vücut ile ilgili görünen her yapı ergenler için bir sorun oluşturabilmektedir.

Medyanın sanatçılar ve popüler kişiler ile ilgili çoğu zaman abartılı olan yayın ve reklamları ergenleri olumsuz etkilemektedir. Çocuklar bazan henüz vücut gelişimleri tamamlanmadığı ve karar verebilme yetenekleri olgunluğa erişmediği halde medyaya özenerek yüz veya vücut görünümlerini değiştirmek istermektedirler.

Yapılan istatistikler tüm dünyada 18 yaş altında estetik ameliyat için başvuranların sayısının arttığını ve hatta 18 yaşın altında yapılan estetik ameliyatların da arttığını göstermektedir. Örnek olarak yağların vakumla alınması (liposuction), burun estetiği (nazoplasti) ve meme büyütme (silikon protez) ameliyatlarını gösterebiliriz. Giderek artan bu eğilim bazı ülkelerde 18 yaş altındakilere estetik ameliyat yapılmasını yasaklayan kanunların çıkartılmasına yol açmıştır.

Ancak bazı durumlarda çocuk veya ergenin psikolojisini korumak için 18 yaş öncesi estetik ameliyatlar yapılabilmektedir.

Bu ameliyatları şöyle özetleyebiliriz:

Kepçe Kulak: Çok ciddi psikolojik sorunlara yol açtığı için okula başlamadan önce ameliyatı önerilir.

Görünen yara izleri: Fonksiyon kaybı yapmasalar bile psikolojik etkileri nedeni ile her yaşta opere edilebilirler.

Çok büyük memeler: Nadir durumlarda kızlarda memeler çok küçük yaşlarda taşınamayacak kadar büyük boyutlara erişebilmektedir. Hem psikolojik hem de gelişimde yapabileceği olumsuz etkiler nedeni ile erken yaşlarda tedavileri gerekebilir.

Prof. Dr. Ege Özgentaş dünyaca kabul görmüş yukkarıda sayılan durumlar dışında 18 yaşın altındakilere estetik ameliyat yapılmasını uygun görmemektedir.

El güzelliğine duyulan istek artıyor

Sosyal media ve akıllı telefonlar hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Bu yenilikler el estetiğine olan ilginin de artmasına neden oldu. Nasıl mı?

Artık nişan veya söz kesme törenlerinde parmaklara yüzük takılırken cep telefonlarından çekilen yakın plan resimler anında facebook, twitter, resim paylaşma programları vs ile tanıdıklara gönderilebiliyor. Bu yakın plan el resimleri genç ve güzel el ile yılların etkisi altında yıpranmış el arasındaki farkı da dramatik biçimde gözler önüne sermeye başladı. Bu durum el estetiğine duyulan talebi giderek arttırmakta.

Çeşitli ülkelerden gelen istatistik bilgileri el estetiği işlemlerine duyulan talebin her yıl giderek arttığını doğrulamaktadır. Teknolojinin ve sosyal medianın hayatımızı hiç beklemediğimiz biçimde değiştirmesine önümüzdeki yıllarda da şahit olmaya devam edeceğiz.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-44005840-4’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

Ameliyatsız meme büyütme işlemi yapılabilir mi?

Meme büyütme girişimlerine ilgi çok eskidir. 1880 lerden başlayarak bu amaçla memelerin içine çeşitli maddeler yerleştirilmiştir. Kauçuk, sığır kıkırdağı, sentetik maddeler, cam küreler hatta fildişi kullanılan bu maddeler arasında sayılabilir. Bütün bu denemelerden olumsuz sonuçlar alınmıştır.

1963 yılında silikon meme protezlerinin piyasaya çıkması ile meme büyütme işlemi güvenli bir şekilde yapılmaya başlamıştır. Günümüze kadar meme protezleri giderek geliştirilmiştir ve bu süreç devam etmektedir.

Memeye protez konulması cerrahi bir işlemi gerektirir. Ameliyatsız meme büyütme fikri yeni değildir. 1940 larda meme içine parafin ve vazelin enjekte edilmiştir. Meme içine silikon enjeksiyonu özellikle Vietnam savaşı sırasında popüler olmuştur. Amerikalılar ile birlikte olmak isteyen Vietnamlı kadınlara askeri depolardan çalınan endüstiyel sıvı silikon enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi yapılmıştır. Daha sonra özellikle Las Vegas’ta sıvı silikon ile meme büyütme işlemi yaygın olarak yapılmaya başlanmış ve bu 1979 da kanun ile yasaklanana kadar devam etmiştir. Silikon dahil olmak üzere meme içine enjekte edilen maddelerin ölüme kadar gidebilen ciddi problem ve sakatlıklara yol açtığı görülmüştür.

Ameliyatsız meme büyütme fikrine olan ilgi günümüzde de azalmadan devam etmektedir. Son yıllarda sentetik polyamide (halk arasında naylon  diye bilinir) maddesinden üretilen bir dolgu maddesi özellikle meme büyütme işleminde kullanılmaktadır. Poliklinik koşullarında anestezi gerektirmeksizin direk olarak meme içine bu maddeyi enjekte ederek yapılan meme büyütme işleminin etkisinin senelerce sürebildiği öne sürülmektedir.

Ticari reklamlar ve bazı hekimler su tutucu poyamide maddesi enjekte edilerek yapılan meme büyütme işlemlerinin teklikesiz ve başarılı olduğunu yaymaya çalışmaktadır. Ancak bu konu henüz bilimsel olarak yeterince araştırılmamıştır. Amerikan Federal İlaç Denetim Kurumu (FDA) bu maddeye onay verene ve bilimsel araştırmalar güvenli olduğunu kanıtlayana kadar kullanımına kuşku ile bakmakta yarar vardır.


//

Alışılmamış bir mezuniyet hediyesi

Amerika Birleşik devletleri başta olmak üzere pek çok ülkede aileler lise veya kolleji bitiren çocuklarına mezuniyet hediyesi verirler. Yeni bir araba veya pahallı bir tatil paketi bu hediyeler arasında sayılabilir. Son yılllarda kız çocuklarına verilen mezuniyet armağanları arasına alışılmadık bir yenisi eklendi: Meme büyütme ameliyatı.

Amerika’da yapılan istatistikler 2013 yılında 19 yaş altındaki 3300 kız çocuğuna meme büyütme ameliyatı yapıldığını göstermektedir. Bu sayı 2000 yılı ile karşılaştırıldığında son 13 yılda %64 oranında bir artışa karşılık gelmektedir.
Amerikalı doktorlar her ne kadar meme büyütme ameliyatlarının masrafı genel olarak aileler tarafından karşılansa da bazen ücretin ameliyat olan kız tarafından ödendiği de belirtmektedirler.

Özellikle ilkbahar ve yaz öncesi meme büyütme ameliyatlarının daha sık yapıldığı dönemlerdir. Bunun nedenleri arasında deniz mevsiminin yaklaşması ile kızların plajlarda daha çekici görünme istekleri ve okulların tatile girmesi yatmaktadır.

Ergenlere estetik ameliyat yapılması son yıllarda çok tartışılan bir konudur. Büyümesini tamamlamamış olan ve ameliyatların ciddiyetini kavrayacak olgunluğa ulaşmamış çocuklarda bu konuda dikkatli olmak gerekir.


//

Meme Protezinde Garanti

Garantili Meme Protezi

Meme büyütme estetik cerrahinin en çok uygulanan ameliyatlarından biridir. 1963 yılında silikon meme protezlerinin satışa sunulması ile meme büyütme işlemi çok daha kolay yapılabilir hale gelmiştir. Silikon günümüzde de meme büyütme işlemlerinde en sık kullanılan maddedir.

Silikon göğüs protezleri

80 yıldan uzun bir süredir kullanılan meme protezleri oldukça güvenlidir. Ancak her üründe olduğu gibi silikon protezlerde de üretim kalitesi önem taşımaktadır. Tıbbi amaçlı olarak üretilen silikonun endüstriyel amaçlı olarak üretilenden en önemli farkı saflık derecesidir. Silikonu tam olarak saflaştırmak çok masraflı bir işlemdir. Bu nedenle tıbbi amaçlı silikon endüstriyel olandan daha pahallıdır.

Hangi meme protezi daha iyi?

Günümüzde çeşitli ülkelerden firmalar değişik isimler altında meme ptorezi üretmektedirler. Doğal olarak ürünlerin kalite ve fiyatları da farklıdır. Hekimler bazı durumlarda üreticilerin gösterişli reklamlarına veya uygun fiyat politikalarına aldanarak kalitesi tam incelenmemiş protezleri de kullanabilmektedir. Bunun çok üzücü bir örneği bir Fransız üretimi olan PIP meme protezlerinde yaşandı. Amerikan ilaç denetim kurumu (FDA) tarafından 2000 yılında ABD’de satışı yasaklanan bu protezler diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılmaya devam edildi. 2009 yılından itibaren bu protez ile meme büyüten kadınlarda çeşitli sorunlar ortaya çıkmaya başladı ve yapılan incelemeler protezlerin içinde endüstriyel kullanım için üretilmiş silikon olduğunu gösterdi. Firmanın kapanması ve yöneticilerinin hapis cezaları almasına yol açan bu skandal yaklaşık 400.000 kadının mağdur olmasına yol açtı. Bu marka protezlerin hastalardan çıkartılması önerildi.

Silikon protez ile meme büyütme işlemi etkileri yıllarca süreceği için önemli bir işlemdir. Hekimin protez seçerken dünyaca kanıtlanmış ve kalite belgesi olan ürünleri tercih etmesi gerekir.

Ürettikleri meme protezlerine garanti veren firmalar

Yaşanan skandallardan sonra dünyanın en büyük iki silikon protez üreticisi firma (Mentor® ve Allergan®) ürünlerine garanti vermeye başladılar. Belli koşullar taşıyan bu garanti (fabrikasyon hatalarında ücretsiz değiştirme gibi) tüketicinin lehine olmuştur.

Silikon protez ile meme büyütenlere hatırlatmalar

Meme protezi ameliyatı öncesi hastaların da bazı önlemler almasında yarar vardır. FDA (Amerikan İlaç Denetim Kurulu) tarafından kullanım izni verilmiş markaların tercih edilmesinde yarar vardır. Ayrıca bu ameliyatı geçiren hastaların kendilerinde kullanılan protezlere ait tanıtıcı bilgileri içeren etiketleri (firma, üretim ve seri no, protezin tipi, hacmi ve diğer özellikleri gibi) çok güvenli bir yerde ömür boyu saklamalarında yarar vardır. Bu sayede ileride herhangi bir üründe istenmiyen bir durum ortaya çıktığında kendi protezlerinin bu grup içinde olup olmadığını öğrenme ve önlem alma şansları olacaktır.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-44005840-4’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

Kırışıklık Tedavisi

Yüz Kırışıklıkları

Yüz yaşlanması kendisini en tipik olarak derideki kırışıklıklar ile belli eder. Bu kadınlar başta olmak üzere herkesin rahatsız olduğu bir durumdur.

Yüz kırışıklıkları neden olur ?

Kırışıklıkları en önemli nedeni yaşlanmadır. Vücudumuzdaki her organın farklı bir yaşlanma şekli vardır. Deri yaşlanması kendini şu şekillerde gösterir:

  • Derinin elastikiyeti azalır
  • Deri incelir
  • Gevşer ve sarkar
  • Dayanıklılığı azalır
  • Deri altındaki yumuşak dokuların hacmi azalır.
  • Bazı yüz kasları aşırı çalışarak üzerindeki deriyi daha fazla kırıştırır.

Yukarıda sayılan durumlar bir araya geldiğinde kendini kırışıklık olarak ortaya çıkartır.

Yüz yaşlanması çeşitli faktörlere bağlıdır. Yıpratıcı faktörlerin başında güneş ışığı (ultraviyole), sigara, aşırı ısı değişiklikleri ile sık olarak karşılaşma ve bazı hastalıklar gelir.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar yüz yaşlanmasında anneden alınan genlerin önemli rol oynadığını göstermiştir. Hücrelerimizin içinde mitokondria denilen enerji üreten yapılar mevcuttur. Bu yapılar bir şekilde görevlerini yeterli yapamaz ise yaşlanma belirtileri daha erken yaşta ortaya çıkmaktadır. Mitokondriaların düzenli çalışmasını sağlayan DNA bize annemizden geçmektedir. Bu bilimsel ifadeleri daha basitleştirirsek annemizin yüzü kaç yaşında yaşlılık belirtileri göstermeye başlarsa aşağı yukarı bizde de yaşlanma belirtileri o yaşlarda çıkacaktır. Annenizin yüzü 50 li yaşlarda bile hala gerginliğini koruyor ise şanslısınız. Buna karşılık annenizin yüzü daha 40 lı yaşlarda çizgilenmeye ve yaşlanmaya başlamış ise sizin de yüzünüzün erken yaşlanacağı söylenebilir.

Kırışıklıklar Geciktirilebilir mi ?

Her ne kadar yüz yaşlanmasında anneden gelen genlerin etkisi var ise de bu herşeyin sonu demek değildir. Güneş ışığından korunma, sigara içmeme, düzenli uyku ve cilt bakımı ile yüz yaşlanması geciktirilebilmektedir.

Yüz Kışıklıkları Nasıl Giderilir ?

Yüzde kırışıklıklar başladığında da yağ ve dolgu maddeleri enjeksiyonları, askı teknikleri, ütüleme teknikleri, deri soyulması ve yüz germe gibi estetik işlemler ile bunlar önemli ölçüde düzeltilebilmektedir.

Deri Sıkılaştırma

Derinin elastik özelliği zamanla azalır demiştik.  Bunun en önemli nedeni deri altını oluşturan kollajen denilen maddenin özelliklerini kaybetmesi ve gevşemesidir. Deri altına verilen uygun ısı enerjisi deriyi yakmadan kollajeni sıkılaştırabilmektedir. Bu da kırışıklıkların azalmasını sağlamaktadır. Bu konuda daha fazla bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://www.egeozgentas.com.tr/deri-sikilastirma-2/

Clostridium botulinum toksini

Yüz kasları kasıldıkça kendilerine yapışık olan deri bölgesini de hareket ettirirler. Kasların kasılma anındaki kısalmaları deride çizgilenmelere yol açar. Yaşlandıkça bu çizgiler kaslar çalışmaz iken de aynen görünürler. Botulinum toksini kasların hareketlerini engelleyerek hareket ile olan kırışıklıkların kaybolmasına yol açar. Ancak sabit kırışıklıkları düzeltemez.

Dolgu Maddeleri

Kırışıklıkların bir nedeni de altındaki yumuşak dokunun azalması demiştik. Hacim azalınca üzerindeki deri de sarkar ve kırışır. Bunu gergin balonun havası boşalınca kırışık ve pörsümüş bir hale gelmesi ile karşılaştırabiliriz. Hacim doldurmak için günümüzde başta hiyalüronik asit olmak üzere çeşitli organik maddeler üretilmekte ve pazarlanmaktadır. Piyasada dolgu olarak bilinen bu maddeler genellikle enjektörlerde satılmakta ve çoğu zaman muyenehane ortamlarında deri altına enjekte edilerek kullanılmaktadırlar.

Derinin Soyulması (Peeling)

İnce kırışıklıklar için derinin yüzeyel tabakasının soyularak alttan yeni bir deri oluşturmak eski ve etkili bir tedavidir. Bu soyma işlemi zımpara görevi gören makinalar, çeşitli yakıcı kimyasal maddeler ve ısı üreten makinalar ile yapılabilir. Her yöntemin kendine göre iyi ve dezavantajlı yanları vardır. Bu konuda daha fazla bilgiyi bu bağlantıdan alabilirsiniz: http://www.egeozgentas.com.tr/derinin-soyulmasi-peeling/

Yüz Germe (Facelift)

Yüz germe yanaktaki kırışıklıkları gidermek için yapılan en eski estetik ameliyatlardandır. Aynada ellerimizle yanaklarımızı arka ve yukarıya doğru çektiğimizde yüzde belirgin bir gençleşme olduğunu her kes farketmiştir. Yüz germe ameliyatları bu işi deriyi kesip gerdirerek yapmaktadır.  Çok etkili bir ameliyat olmasına ve sarkıklıkları gidermesine karşın ince kırışıklıklarda zayıf kalabilmektedir. Eskisi kadar olmasa da hala yüz kırışıklıkları için kullanılan bir operasyondur. http://www.egeozgentas.com.tr/yuz-germe-facelift/

Deriyi Askılama

Ameliyatlar genellikle anestezi altında yapılır ve insanlar için korkutucudur. Buna karşılık deride kesi yapılmadan yalnızca bazı iplikleri deri altından geçirerek yapılan gerdirmeler kırışıklık gidermede etkilidir. Ancak bunların yarar süreleri ameliyatlı olanlar kadar uzun olmamaktadır. Yanaklar şakaklardan yerleştirilen deri altı dikişleri ile yukarı doğru asılarak kırışıksız hale getirilebilir. Buna yanak asma ameliyatı adı veriyoruz. Etkisi bir yıl ile birkaç yıl arasında değişebilmektedir. Kolay bir ameliyat olduğu ve genel anestezi istemediği için etkisi geçtiğinde birkaç yıl ara ile tekrar tekrar yapılabilmektedir. Son zamanlarda piyasada balık kılçığı şeklinde tırtıklı ipler üretilmiştir ve bunlar da deride geçici bir gerginlik yaparak kırışıklıkları giderebilmektedirler.

Vampir Yüz Germe

 

Kan içindeki bazı ürünlerin deriye ve derin dokulara enjekte edildiği zaman gençleşme sağlayabileceğine dair işaretler mevcuttur. Her ne kadar bilimsel olarak kanıtlanmamış ise de özellikle kan pıhtılaşmasını sağlayan trombosit veya platelet denilen hücrelerin iyileştirici etkisi olduğuna inanılmaktadır. PRP (platelet rich plazma) bunların en çok kullanılanıdır. Türkçesi plateletlerden zengin plazma anlamına gelmektedir. Kişiden 10-15 ml kan alındıktan sonra santfüj edilmekte ve özel olarak plateletlerin toplandığı katman alınarak deriye enjekte edilmektedir. Bu işlemin mutlaka kan alınarak yapılmış olması vampir efsanesine atıf yapılarak “vampir yüz germe” adının yakıştırılmasına yol açmıştır.